Meclis Gündemi

01 KASIM 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYINA AİT GÜNDEMİ  

 

 1. Adana ili sınırları içerisinde şehit ailelerinin tadilat, tamirat ve benzer taleplerinin karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 2. Adana ili sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin yardım taleplerinin karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 3. Belediyemiz tarafından Şubat ve Haziran aylarında alınmakta olan İlan ve Reklam Vergisinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. Maddesi gereğince Mayıs ve Kasım dönemlerinde alınan Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte alınması.
 4. Adana İli Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 827, 8774, 8775 Adalar ve 8776 Ada 1, 2 ve 5 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırme ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Adana İli Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 14761 Ada 1 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 1618 Ada 54 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 1752 Ada 98 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi , İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik  Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 1001 Ada 78 ve 79 Parseller ile 1849 Ada 32 ve 106 Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. Adana İli Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 28-...-143 Arası Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. Adana İli Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 9214 Ada 1-2-3 Nolu Parseller ve 9218 Ada 2-3-4-5-24 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. Adana İli Seyhan İlçesi, Gökçeler Zeytinli Yolgeçen, Sarıhamzalı Ve Yeşiloba Mahallelerinde 6. ve 7. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Taban Alanı Oturumuna Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Yönelik Olarak Yapılan 7 Adet İtiraz Dilekçesi
 12. Adana İli Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 15406 Ada 2 Nolu Parselde Bulunan 9.085,00m2 Yüzölçümlü Arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi Uyarınca Satışına İlişkin Olur Verilmesine Ait Teklif
 13. 2019 Mali Yılı Ücret tarifesi
 14. Belediyemiz gelirlerinin,  taşınır ve taşınmaz mallarının kamu yararına tahsis edilmesine ilişkin karar alınması.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı