Meclis Gündemi

02.01.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi,  her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere her siyasi parti gurubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması sureti ile Denetim Komisyonu oluşturulması. 
 3. Adana İli, Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi 316 Nolu 70,78 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Olur Verilmesine İlişkin Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 4. Barbaros (Kısmi), Yenibey (Kısmi), Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesine yetki verilmesi ile ilgili Kentsel Dönüşüm, İmar, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler,  Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik müşterek komisyon raporu.
 5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11 maddesi gereğince kadro ihdası ile ilgili Plan Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültü, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 6. Adana İli, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 3825 Ada 7 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi’nde 6498 Ve 6499 Nolu Adalara Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi 12278 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Müşterek Komisyon Raporu
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi Sarıhuğlar Mahallesi 2150 Ada 1 Parsel Ve 2151 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 10. Ahmet Remzi Yüreğir 1486 Ada 284 Parselin Kuzeyindeki Park Alanında işlenecek trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Müşterek Komisyon Raporu
 11. Bahçeşehir Mahallesi 8152 ada 4 parsel doğusunda ve saydam caddesi üzerinde 508 parsel yanında önerilen trafo alanlarına ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Müşterek Komisyon Raporu
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 11111 Ada 3 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/2695 Sayılı Kararının Yerine Getirilmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Adet İtiraz
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8479 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifi
 14. Adana İli, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi 11278 Ada 1 Parsel Kuzeyi İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 15. Adana İli, Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi 1375 Ada 460 Parselin Batısına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 16. Adana İli, Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi TR 152 nolu Trafo Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 17. Adana İli, Seyhan İlçesi Yeşiloba, Onur, Sarıhamzalı, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahalleleri’nde 1272 ha alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Teklifi
 18. İl Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden proje Bütçesinden artan tutarın Toplum Destekli polislik faaliyetleri kapsamında yardıma muhtaç aile ve çocuklara ilişkin faaliyetlerde de kullanılması.
 19.  Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Üyelik
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı