Meclis Gündemi

05 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. Belediyemiz tarafından yaptırılan Engelliler Parkına vefat eden engelli Serhan ARIOĞLU’nun  isminin verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 2. Adana İli Seyhan İlçesi, Yeşilyurt, Sümer ve Yeni Baraj Mahallerinde 210 Hektar Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma  Müşterek Komisyon Raporu.
 3. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10523 Ada 3 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2017/1033 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararına Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10523 Ada 5 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2017/1034 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Adana İli Seyhan İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 10287 Ada 1 Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 11021 Ada 2 Parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/2596E.-2016/82K. Sayılı Kararına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik  Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli Seyhan İlçesi, İkibinevler Mahallesi Sınırları İçerisinde İçerisinde Kuzeyde Adana Çevre Yolu (Otoyol), Güneyde Mavi Bulvar, Batıda Öğretmenler Bulvarı, Doğuda Türkmenbaşı Bulvarı İle Sınırlı İkibinevler Kentsel Dönüşüm Alanı Dışında Kalan Alana Yönelik Hazırlanan1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet,  Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 1024 Ada 38,39,44,92,93,95,96,97,98,99 ve 129 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı ve Yeşiloba Mahallelerinde 2597 Hektar Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 7 Adet İtiraz Dilekçesine Ait İmar, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 10. Adana İli Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 57 Pafta 303 Ada ve 75 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik  Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Adana İli Seyhan İlçesi Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde Taban Oturumu Şartlarına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 1960 Ada 113 Nolu 1872,00m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Yönelik Teklif ile ilgili Emlak, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 8563 Ada 38 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin E.2016/1200, K.2017/1358 Sayılı İptal Kararı.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi 12832 Ada 2 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 636, 647, 648 ve 667 Nolu Adalara Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 993 Ada 60 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 1752 ada 17 ve 18 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa (İsmetpaşa) Mahallesi 9764 Ada 5 Nolu 9241m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Yönelik Teklif
 19. Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı (Yeşiloba) Mahallesi 14761 Ada 1 Nolu 3557 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Yönelik Teklif.
 20. Adana İli Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2248 Ada 3 Nolu 16873,00 M2 Yüzölçümlü Parselde İşçi Konutları Yapılması Amacıyla Yapılacak İnşaatın Kat Karşılığı Yapılmasına Yönelik Teklif.
 21. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (n) fıkrası gereğince Bey Mahallesi 16028 sokağın Akkapı ve Bey Mahallesi arasında bulunan Bey sokak olarak birleştirilmesi ve sokağın devamı olarak Bey Sokak ismi verilmesi talebi.
 22. Adana İli Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46180 sokak üzerinde belediyemiz tarafından yaptırılan iki katlı taziye evinin birinci katına “Şehit Astsubay Muhammed Duran KESKİN Çok Amaçlı Toplantı Salonu”, ikinci katına “Şehit Astsubay Gökhan ALTINALANA Kütüphanesi” isminin verilmesi talebi.

 

Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı