Meclis Gündemi

05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYINA AİT GÜNDEMİ

  1. Adana İli, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 1026 Ada 4 Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait Teklif.
  2. Kanalüstü ( Gürselpaşa) Mahallesi 1856 ada 87 nolu 570,00 m2 yüzölçümlü arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca satışı için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/e maddesine göre satışı ile ilgili Emlak, Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.
  3. Belediyemize ait Küçükçıldırım Mahallesi 23 nolu 1.585,00 m2 yüzölçümlü parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesi uyarınca satışı için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/e maddesine göre satış kararı ile ilgili Emlak, Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.
  4. Mıdık Mahallesinde yapılacak olan Taziye Evine İsim Verilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan Ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık,  Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu .
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin b fıkrası gereğince komşu belediyelere ayni yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.   
  6. Adana İli Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa Ve Barış Mahalleleri 192 Hektar Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yönelik İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
  7. Adana İli Seyhan İlçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi 11157 Ada 2 Parsel Ve 11158 Ada 2 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  8. Reşatbey Mahallesi 1463 Ada 77 Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yönelik İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu .
  9. Adana İli, Seyhan İlçesi Sarıhuğlar Mahallesi 11411 Ada 2 Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait Teklif.
  10. Adana İli Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74198 Sokakta Bulunan Çocuk Bahçesinin, Trafik Melekleri Eğitim Pisti Olarak Kullanılmak Amacında Trafik Melekleri Derneği Adına Tahsis Edilmesi Ve Tahsis İşlemi İçin Yapılacak Protokollerde Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Teklif.
  11. Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 9720 Ada 28 Parsel 1320 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın Kültürevi yaptırmak üzere Şakirpaşa Mehmet Demir Cem Evi Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Adına, Dernek Hizmetleri Amacında Kullanılmak Amacıyla Tahsis Edilmesi Ve Tahsis İşlemi İçin Yapılacak Protokollerde Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Teklif.
  12. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin b fıkrası gereğince ayni yardım yapılması.
  13. Bey Mahallesi, mahalle merkezinde bulunan belediyemize ait düğün salonunun 10 yıllığına kiraya verilmesi.
  Zeydan KARALAR
  Seyhan Belediye Başkanı