Meclis Gündemi

02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11. Maddesi gereği iptal ihdas işlemleri.
 2. Uçakalanı (Yeşiloba) Mahallesi 1801 ada 2 parsel nolu 495,30m2 yüzölçümlü arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca satılması.
 3. Vefat eden Judo Antrenörü Dr. Selim YILMAZ isminin yaşatılması için bir mekâna verilmesi. 
 4. Vefat eden hayırsever Hacı Nazım TURGUT isminin yaşatılması için bir mekâna verilmesi. 
 5. Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunulan “Bilgi Teknolojileri Uygulamalı Eğitim, Kodlama ve İcat Çıkarma Merkezi Projesi” için yapılacak protokollerde temsil/ilzama Belediye Başkanının,  her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Dış İlişkiler Müdürünün yetkili kılınması ile ilgili Araştırma Geliştirme, Bilim Teknik ve Elektronik Belediyecilik, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği müşterek komisyon raporu.
 6. Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunulan “Portatif Yüzme Havuzları Projesi” için yapılacak protokollerde temsil/ilzama Belediye Başkanının,  her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Dış İlişkiler Müdürünün yetkili kılınması ile ilgili Araştırma Geliştirme, Bilim Teknik ve Elektronik Belediyecilik, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği müşterek komisyon raporu.
 7. Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunulan “Adana Lezzet Merkezi Projesi” için yapılacak protokollerde temsil/ilzama Belediye Başkanının,  her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Dış İlişkiler Müdürünün yetkili kılınması ile ilgili Araştırma Geliştirme, Bilim Teknik ve Elektronik Belediyecilik, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği müşterek komisyon raporu.
 8. Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunulan “Adana Kent Kültürü Farkındalığının Arttırılması Projesi” için yapılacak protokollerde temsil/ilzama Belediye Başkanının,  her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Dış İlişkiler Müdürünün yetkili kılınması ile ilgili Araştırma Geliştirme, Bilim Teknik ve Elektronik Belediyecilik, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği müşterek komisyon raporu.
 9. Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunulan “Gürselpaşa Güneş Enerjisi Üretim Merkezi Projesi” için yapılacak protokollerde temsil/ilzama Belediye Başkanının,  her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Dış İlişkiler Müdürünün yetkili kılınması ile ilgili Araştırma Geliştirme, Bilim Teknik ve Elektronik Belediyecilik, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği müşterek komisyon raporu.
 10.  Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 1882 Ada 601 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2016/867 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/348 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 11. .Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 1882 Ada 599 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2016/820 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/494 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engeli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 1882 Ada 569 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2016/1003 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/496 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi 12226 Ada 208 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1126 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/265 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engeli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 12060 Ada 134 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1331 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/271 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 15. Adana İli Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi 12226 Ada 208 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1330 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/278 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engeli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 16. Adana İli Seyhan İlçesi Zincirlibağlar Mahallesi 1197 Ada 1 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1128 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/287 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 17. Adana İli Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 568 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1127 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/274 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engeli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 18. Adana İli Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 12254 Ada 1 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/1129 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin 2018/288 K. Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 19. Adana İli Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi 1018 Ada 120 Parsel Batısı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. Adana İli Seyhan İlçesi Emek Mahallesi 1494 Ada 2 Ve 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. Adana İli Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesinde 25 Metre Enkesitli Yola Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı