Meclis Gündemi

04 ARALIK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. 2018 Mali Yılı Ücret tarifesi ile ilgili Tarife, Plan ve Bütçe, Halkla İlişkiler, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Sağlık, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 2. Belediyemiz gelirlerinin,  taşınır ve taşınmaz mallarının kamu yararına tahsis edilmesine ilişkin karar alınması ile ilgili Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 3. Adana İli Seyhan İlçesi, İkibinevler Mahallesi Sınırları İçerisinde İçerisinde Kuzeyde Adana Çevre Yolu (Otoyol), Güneyde Mavi Bulvar, Batıda Öğretmenler Bulvarı, Doğuda Türkmenbaşı Bulvarı İle Sınırlı İkibinevler Kentsel Dönüşüm Alanı Dışında Kalan Alana Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Adana İli Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 4443 Ada 92 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (Resmi Kurum Alanı)
 5. Adana İli Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı, Yeşiloba, Onur, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahalleleri 1272 Hektar Alanın 2.Kısmında Yaklaşık 80 Ha Alana Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (5. Etap-2. Kısım)
 6. Adana İli Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 12264 Ada 1 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (Sağlık Tesisi)
 7. Adana İli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi 1882 Ada 602 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2016/846 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararına Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 8. Adana İli Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 1025 Ada 75 Parsel, 12767 Ada 1 Parsel Ve 12768 Ada 1 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Ve Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu (Uygulamaya Yönelik)
 9. Adana İli Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi 6494 Ada 13 Parseli De Kapsayan Alanda Adana 2. İdare Mahkemesinin 30.06.2017 Tarih Ve E.2015/1601, K.2017/708 Sayılı İptal Kararına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Ve Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu (Plan Notu Değişikliği)
 10. Adana İli Seyhan İlçesi, Barbaros-Bey Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (Kentsel Dönüşüm)
 11. Adana İli Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 993 Ada 60 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi  (Küçük Sanayi Alanına Yönelik Nazıma Uyumlu Teklif)
 12. Adana İli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi 3825 Ada 7 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (Parselin Batısındaki 10 M Yolun Kapatılması Ve Çekme Mesafesine Yönelik)
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde Taban Oturumu Şartlarına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (Plan Notu Değişikliği)
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 702 Ada 178 Parselde Bulunan Dağlıoğlu Kültürevinin, Kültürevi Olarak Kullanılmak Üzere "Adana Bulamlılar ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği"ne 20 Yıllığına Tahsis Edilmesi Ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesine Ait Teklif ile ilgili Emlak, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 15. Zabıta Müdürlüğünde 657 Sayılı Yasaya tabi çalışan personele 2018 yılı için ödenecek olan Maktu mesainin görüşülmesi.
 16. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Belediyemizde çalışan 5 geçici işçinin çalıştırılması için vize verilmesi.
 17. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı