Meclis Gündemi

02 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe, Kanunlar,  Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 2. 2018 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi.
 3. Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş (Sümer) Mahallesi 846 ada 2 nolu 2.850,00 m2 yüzölçümlü parselin yurt yapma amacı ile Türk Eğitim Vakfı (TEV)’na Tahsis Edilmesi Ve Tahsis İşlemi İçin Yapılacak Protokollerde Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Teklif.
 4. Muzaffer İZGÜ isminin bir sokağa verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik Spor müşterek komisyon raporu.
 5. Hasan FINDIL isminin bir parka verilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik Spor müşterek komisyon raporu.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği kadro ihdası ile ilgili Plan Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 7. Kayalıbağ Mah. 29-32 parsellerde bulunan belediyemiz tarafından kamulaştırılan ve restorasyonuna başlanacak olan taşınmazın kültür varlıklarının sergilenebileceği müze olarak kentimize ve kullanıcılara kazandırılabilmesi amacıyla Prof İlter UZEL ile protokol imzalanması ile ilgili Plan Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 8. Adana İli Seyhan İlçesi Kanalüstü Mevkii Tellidere Mahallesi 6782 Ada 1 Nolu 4.981,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmazda 39/800(242,82 m2) Hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin D Bendi Gereği Maliye Hazinesi Adına Eğitim Tesis Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Bedelsiz Devrinin Yapılmasına Yönelik Teklif ile ilgili Emlak, Çevre, Kanunlar,  Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 9. Adana İli Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi 498 Ada 527Noluparselde zemin katta 56-57-58-59-60-61-62-63 bağımsız bölüm nolu işyerlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/E Maddesine Göre Satış Kararının Alınmasına Yönelik Teklif ile ilgili Emlak, Çevre, Kanunlar,  Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 10. Adana İli Seyhan İlçesi Sınırlarında Pınar Tr-Sanayi Tr- Tr 525- Tr 1718 Nolu Trafoların Planlara İşlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan 10185 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uyumlu Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 12643 Ada 1-2 Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uyumlu Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 1. Etap 219 Hektarlık Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 38 Adet İtiraz Dilekçesi Komisyon İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon raporu.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 2. Etap 243 Hektarlık Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 5 Adet İtiraz Dilekçesi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 15. Adana İli Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 11045, 11046, 11047, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027 Nolu Adalara Yönelik Hazırlanan /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2211, 4234, 4235, 4236, 4237 Nolu Adalara Yönelik Hazırlanan /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. Adana İli Seyhan İlçesi Zeytinli Ve Büyükdikili Mahallelerinde Hazırlanan /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı kanunun 74. Maddesi gereğince Avustralya’nın Auburn, Holroyd ve Parramatta Konseylerinin oluşturduğu Cumberland Konseyinin Belediyemiz ile kardeş şehir olma talebi.
 19. Seyhan Kent Konseyi tarafından alınan kararların 5393 sayılı Kanunun 76. Maddesi gereğince Seyhan Belediye Meclisinin değerlendirmesine sunulması.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı