Meclis Gündemi

02.05.2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYINA AİT GÜNDEMİ

  1. 5393 Sayılı Belediye kanunu’nun 18. Maddesi gereği Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı.
  2. Adana İli Seyhan İlçesi, Pınar mahallesi 215 Hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik 108 adet itiraz dilekçesine yönelik; İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  3. Adana İli Seyhan İlçesi Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa Mahalleleri 107 Ha Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yönelik 11 Adet İtiraz Dilekçesi'ne ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  4. Adana İli, Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 303 ada 75 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine ait teklif.
  5. Adana İli Seyhan İlçesi Emek, İstiklal, Hurmalı, Döşeme, Çınarlı, Kayalıbağ Mahalleleri 138 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  6. Adana İli Seyhan İlçesi Meydan, Yeşilyuva, Hanedan, Kuruköprü, Kocavezir, Karasoku, Alidede, Beşocak, Sucuzade, Mirzaçelebi, Gülpınar, Dumlupınar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi Mahalleleri 328 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  7. Adana İli Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1427 Ada 51 parsel ve çevresindeki yaya yolunun düzenlenmesini ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi .
  8. Adana İli Seyhan İlçesi Kanalüstü (Döşeme) Mahallesi 1856 ada 87 nolu 570 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre  satış kararının alınmasına yönelik teklif.
  9. Şehitler Parkının bir bölümüne Şehit Fırat ULAŞ isminin verilmesi ile ilgili Halkla ilişkiler, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
  10. Mıdık Mahallesinde yapılacak olan Taziye Evine İsim Verilmesi.
  11. Adana İli Seyhan İlçesi Havuzlubahçe, Hürriyet, Yenibey, Barbaros, Bey, Akkapı, Mıdık, Hadırlı, Dağlıoğlu Mahalleleri'nde 953 Hektar Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi İmar, Çevre Kanunlar,  Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
  Zeydan KARALAR
  Seyhan Belediye Başkanı