Müdürlük Detay

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres : Döşeme Mah. T.Cemal Beriker Blv. No:89 01068 Seyhan ADANA

Telefon : 0 (322) 433 31 73 / 432 74 74 - 1141

Faks : 0 (322) 433 31 73

Birim Yöneticisi: İbrahim HAKVERDİ

Görev ve Sorumluluklar

 • Belediye Başkanının; sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,
 • Belediye ile basın mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemek.
 • Basın mensuplarıyla iletişim içinde olmak, onlarla belirli periyotlarda toplantılar veya sosyal organizasyonlar düzenlemek.
 • Belediye başkanının günlük programlarını takip ederek fotoğraf ve kamera kayıtlarının yapılıp arşivlenmesini sağlamak,
 • Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
 • Belediyenin çalışmalarının halka duyurusu amacıyla belirli aralıklarla yayınlar çıkarmak. Çalışmaları tanıtıcı, afiş, billboard, broşür, el ilanı ve benzeri çalışmalar yapmak, radyo ve televizyonlarda tanıtımla ilgili prodüksiyonlar hazırlamak.
 • Belediyenin web sitesi için görüntülü ve görüntüsüz haber hazırlayıp Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak ve ajanslara haber göndermek.
 • Yazılı, sözlü, görsel basın yayın organlarını takip ederek Belediye ile ilgili haberleri Belediye Başkanına rapor etmek, basın takip çalışmaları ile ilgili olarak arşiv oluşturmak.
 • Belediyenin çalışmalarını basın yoluyla halka duyurmak amacıyla basın bültenleri hazırlamak, gerekli görsellerle basına servis yapmak. İletişim değeri olan konuların öne çıkarıldığı bültenlerin görsel ve yazılı basında kullanılması için de takipçi olmak.
 • Önemli gün ve haftalarda başkanımızın dilek ve temennilerinin vatandaşlarımıza iletilmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı ile broşür, afiş, raket ve billboardlar hazırlamak.
 • Müdürlüğün Stratejik plan, performans programı ve gider bütçelerini hazırlamak.
 •