Müdürlük Detay

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres : Seyhan İlçe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Telefon : 0 (322) 432 89 38

Eposta : bilgiislem@seyhan.bel.tr

Birim Yöneticisi : Hasan ZENGİN

Bilgi İŞlem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

  • Belediyemiz bünyesindeki tüm bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin bakım, güncellemerinin yapılması, arızalarının tespit ve müdahelesinin yapılması.
  • Belediyemize ait tüm resmi web sitelerinin hazırlanması, güncellenmesi.
  • Belediyemizin internet ve network altyapısının kontrolü devamlılığının sağlanması.
  • Ebelediye yazılımının geliştirlmesi, mevzuata göre güncellmesi ve ek modüllerinin yazılması.
  • Bilişim güvenliğinin sağlanması.
  • Eposta hizmetleri, dosya sunucusu, veritabanları sunucuları, web sunucusu ve benzeri data altyapısının kontrolü, sağlıklı çalıştırılması için gereken ihtiyaçların karşılanması ve güncelliğinin sağlanması.
  • Tüm yazıcı, fotokopi makinesi gibi sarf malzemsi tüketen cihazların sarf malzemeleri alımı, bakımlarının yaptırılması.
  • Eğitim, seminer vb gibi olanaklarla teknik servis ekibi, yazılım ekibi, sistem sorumluları ve internet hizmetleri ekibinin kişisel ve teknik gelişimlerinin sağlanması.
  • Belediye personeline teknik eğitimler düzenlenmesi.