Müdürlük Detay

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Seyhan İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Telefon: 0 (322) 432 74 74

Fax: 0 (322) 433 06 25

Birim Yöneticisi: Dr.Günay MATYAR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

 • İlçemiz sorumluluk alanındaki müdürlüğümüze intikal eden çevre ile ilgili her türlü şikâyet başvurusunu 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında değerlendirerek, gerekli tedbirlerin alınmasını ve şikâyete konu hususların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.
 • Çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli projeler, seminerler ve gerek ilk ve orta öğretim okullarında gerekse SEYMER'lerimizde eğitimler verilmektedir.
 • İlçe sınırlarımızdaki gıda üreten ve satan işletmelerine yönelik olarak mevzuat denetimleri yapılmakta olup, bu işletmelerde yapılan denetimler ile halkımızın daha sağlıklı ve temiz gıdalar tüketmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu işlemler ile etkin sonuçlar almak için ilgili birimler ile yapılan çalışmalar müdürlüğümüz Çevre Denetim Birimi sorumluluğundadır.
 • Kurban bayramlarında kaçak kesimleri önlemek ve daha hijyenik ortamlarda kurban kesimini ve satışını sağlamak üzere her yıl hayvan kesim ve satış yerleri düzenlenmekte ve ayrıca kurban kesimi konusunda eğitimler verilmektedir.
 • Tüm bu işlemler ile evcil hayvanların kayıt altına alınması işlemi Veteriner Birimimizce sağlanmaktadır.
 • İlçe sınırlarımızda gelir durumu düşük olan Diyaliz hastalarının Devlet Hastanelerine nakli ücretsiz olarak yapılması
 • Gerek il içi gerekse il dışı cenaze nakli hizmetleri
 • Cenaze evlerine yapılan taziye ziyaretleri ve Kur'an-ı Kerim okunması
 • Belediyemiz personelinin İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik muayenelerini ile birinci basamak muayenelerini yapmak
 • SEYMER'lerdeki kursiyerlere sağlık üzerine paneller düzenlemek Sağlık Birimi görevleri arasında yer almaktadır.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek,