Müdürlük Detay

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57 01068 Seyhan / ADANA

Telefon: 0 (322) 432 74 74 - 0 (322) 433 49 71

Fax: 0 (322) 433 01 30

Birim Yöneticisi: Mehmet Ali ÜNSAL

Görev ve Sorumluluklar

  • Harcama Birimlerinden Müdürlüğümüze gelen mal/hizmet alımı taleplerinin mümkün olan en kısa sürede idare açısından ekonomik olarak rekabete açık bir biçimde en avantajlı olacak şekilde temininin sağlanmak ,

  • Belediye adına tahakkuk eden elektrik ve su fatura evraklarını ilgili müdürlükler adına düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

  • Belediyemiz adına kayıtlı hizmet araçlarının muayene, sigorta ve trafik tescil işlemlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmak,

  • Belediye birimlerinde hizmet amaçlı kullanılan her türlü araçların kaza anında meydana gelecek hasar tespitinin hazırlanması ve Trafik Şube müdürlüğü ile gereken işlemlerin takibini sağlamak, müdürlüğümüzün faaliyetlerini genel bir çerçevede ifade eder.