Müdürlük Detay

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57 Seyhan İlçe Belediyesi

Hukuk İşleri Müdürlüğü 01068 Seyhan / ADANA

Telefon: 0322 432 74 74

Fax: 0322 433 17 98

Birim Yöneticisi: Av. Zafer BOZ

Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik plana uygun olarak yapmak.

b) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yazılı emirleri üzerine dava açmak, açılmış davaları ve icra dosyalarını takip etmek ve sonuçlandırmak.

c) Belediyemize karşı açılan davaları takip etmek, gerekli cevapları vermek.

d) Müdürlüklere hukuki görüş vermek.

e) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.