Müdürlük Detay

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57 01068 1.Kat  Seyhan / ADANA

Telefon : 0 (322) 432 74 74  Dahili: 1258 - 1259 - 1190 - 1261

Birim Yöneticisi : A. Ergin KİSER

Görev ve Sorumluluklar

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,  05.05.2006 tarih ve 272.sayılı norm kadro uygulama sonucu 02.02.2006 tarihinde kurulmuş olup Seyhan
İlçe Belediye Meclisi'nin 06.07.2007 tarih 397 sayılı kararı ile kabul edilen çalışma yönetmeliğine tabi olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz hızlı, verimli, konforlu hizmet üretimi amacıyla oluşturulmuş olup, yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Müdürlük bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmazların en iyi şekilde
  yönetilmesi,
 • Belediyeye ait hizmet binasının temizliğinin yapılması,
 • Belediyeye ait binaların  güvenliğinin sağlanması,
 • Isıtma-soğutma sistemleri, asansörler, jeneratörler, telefon
  santralleri vb. ünitelerin çalışmalarının sevk ve idare edilmesi, bakım
  onarımının yapılması ve devamlılığın sağlanması,
 • Kiralık araç, Güvenlik, Akaryakıt v.b. ihale işlemlerinin yapılması,
  hak edişleri ve ödemelerinin takip edilmesi,
 • Akaryakıt istasyonunda bulunan akaryakıt otomasyon sisteminin sağlıklı
  bir şekilde çalışmasının sağlanması, akaryakıt pompası, tabancası v.b.
  arızalarının giderilmesi, mevcut akaryakıt tankerimizle belediyemiz iş
  makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıtın taşınması,
 • Elektrik, su, ADSL, GSM, araç  ve telefon abonelik sözleşmelerinin
  yapılması ve ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması,
 • Birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda Destek Hizmetleri
  Müdürlüğü vasıtasıyla temizlik malzemesi temin edilmesi, ,temin edilen
  tüketim malzemelerinin ambarda muhafazasının, sayım ve kontrolünün
  yapılarak, Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısının
  yapılması,
 • Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarına
  sandalye ve masa sağlanması, gerektiği takdirde çadır kurulması, ses
  sistemi kurulması v.b.
 • Yangın söndürme cihazlarının,  periyodik kontrol, bakım ? onarım ve
  dolum işlemlerinin   yapılması,
 • Yangın alarm sistemlerinin bakım onarım ve periyodik kontrollerinin
  yapılması
 • Araç havuzunun etkin ve verimli kullanımının sağlanması,
 • İmkanlar dahilinde Sivil Toplum Kuruluşlarına araç tahsis edilmesi
  Belediye bünyesinde kullanılan telsizlerin bakım ? onarımının
  yapılması, OKTH (Ortak Kullanım Telsiz Haberleşme)  sisteminin
  altyapısının oluşturulması, gerekli sözleşmelerin yapılarak telsiz
  abonelik ücretleri, ruhsat bedelleri v.b. ödemelerin yapılması, telsiz
  haberleşme sisteminin aksaksız bir şekilde çalışmasının sağlanması,
 • Belediyemiz sınırları içerisindeki cenaze sahiplerinin taziye
  süresince kullanacakları masa, sandalye, çadır, çay, şeker  ihtiyacının
  karşılanması,
 • Personelimizin karşılaştığı teknik sorunların Teknik Servis birimimiz
  tarafından çözümlenmesi,
 • Belediyemiz Kültür Merkezi, Başkanlık ve Hizmet Binasında küçük çaplı
  bakım-onarımların yapılması,
 • Belediyemiz meclis üyelerinin araçlarının parkometre uygulamalarında
  muaf olması için gerekli işlemlerin yapılması, talepler doğrultusunda
  güncelleştirme işlemlerinin takip edilmesi,
 • Seyhan Belediyespor' un konuşlandığı Spor Kompleksindeki iş ve
  işleyişi sağlamak,
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kendi adına gelen tüm evrak ve
  belgeleri teslim alır, yazışma yaptığı tüm birimlere sevkini yapar.
  Afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu
  tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli
  hazırlıkları kapsayan uygulanabilir planları hazırlamak ve güncel
  tutulmasını sağlamak,
 • Hazırlanan planların uygulanmasına yönelik eğitim ve tatbikat
  faaliyetlerinde bulunmak,
 • Olağanüstü durumda; barışta hazırlanan tüm tedbir ve planları
  uygulamaya koymak,
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum, Bakım ve Test İşlemleri ile
  ilgili çalışmaları yerinde incelemek ve eksiklikleri tespit ederek
  eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 • Yangın algılama sistemleri ile ilgili teknik ve idari şartnameyi
  hazırlamak,
 • Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri
  gereği yönerge hazırlamak ve yangın ekiplerini oluşturmak,
 • Sivil Savunma Servislerinde görev yapan personellere görevleri ile
  ilgili yazıları tebliğ etmek ve personellerin durumlarında herhangi bir
  değişiklik olması durumunda yeni görevlendirme yapmak,