Müdürlük Detay

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:

Adres: Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 Seyhan Kültür
Merkezi Seyhan/ADANA

Telefon: 0322 432 74 74- 0322 433 01 39

Faks: 0322 432 74 95

Birim Yöneticisi: İbrahim HAKVERDİ

Görevi:

İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
oluşturulmuş bir birimdir.

Sorumlulukları:

a) Ücretsiz el becerisi ve iş eğitimi kursları açmak

b) İlçe halkının ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümüne katkıda bulunmak

c) Ücretsiz halk oyunları kursları açmak

d) İlçe halkı için konserler,konferanslar,tiyatrolar ve paneller
düzenlemek

e) Milli - dini bayramlarda ve bölgesel belirli günlerde belediye adına
düzenlenen etkinlikleri organize etmek

f) Gençlik merkezleri kurmak

g) İlçemizdeki ortaöğretim öğrencilerine üniversiteye hazırlık kursları
açmak