Müdürlük Detay

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Seyhan Belediyesi Hizmet Binası Yapı Kontrol Müdürlüğü

Telefon: 0 (322) 432 74 74

Birim Yöneticisi: Kadir SOYLU

Görev ve Sorumluluklar

  • 3194 sayılı Kanun, 775 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlar gereği Belediyemiz sınırları içerisinde kaçak yapılaşmanın tespiti ve engellenmesinin sağlanmasına yönelik işleri yapar.
  • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası işlemi yapar.
  • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapar.
  • Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapar.
  • Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40. maddesine göre işlem yapar.
  • Belediye sınırları içerisinde kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapar.
  • Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini gerçekleştirir.
  • Belediyemiz sınırları içinde görüntü kirliliği oluşturan tabela, afiş, totem  gibi reklam ilanlarının kaldırılmasını sağlayarak modern kent görüntüsünü korumak üzere çalışmalar yapar.
  • Belediyemiz sınırları içinde ilgili kanun ve yönetmelikler gereği asansörlü yapıların asansörlerinin yıllık kontrolünü; yetki protokolü imzalamış olduğumuz A grubu akredite olmuş muayene kuruluşu aracılığı ile kontrolün yapılmasını sağlar.