Müdürlük Detay

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Seyhan İlçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Telefon: 4357474 / 1329 - 1224 - 1223 - 1222 - 1221 - 1220

Birim Yöneticisi: Hüseyin BAŞCI

Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye bünyesindeki bütün müdürlüklere gelen evrakların kayıt işlemi

b)Haftalık Belediye Encümen Gündeminin hazırlanıp karara bağlandıktan sonra Encümen Kararlarının dağıtım işlemleri

c)Aylık Meclis Gündemlerinin hazırlanması, Meclis Kararlarının yazılıp dağıtılması,

d) Meclis ve Encümen Üyelerinin Huzur Haklarının Hazırlanması

e) Belediye bünyesindeki bütün müdürlüklerin posta Giden Evrak Kayıt İşlemi

f) Belediye Meclis ve Encümen Kararlarının Dijital ortamda kayıtlarının yapılması

g) Belediyeye vatandaşlar tarafından e-belediye üzerinden gelen tüm soru, öneri, dilek ve şikayetlerin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Belediye

bünyesindeki ilgili müdürlüklere gönderilip gelen cevaplara göre işlemlerin tamamlanması