Müdürlük Detay

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres : Döşeme Mah. T.Cemal Beriker Blv. No:89 01068 Seyhan ADANA

Telefon : 0 (322) 432 74 74 / 1156 - 1157

Telefon : 0 (322) 433 01 69

Birim Yöneticisi: Evren SONYÜREK

Görev ve Sorumluluklar

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak  Seyhan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayrısıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirmek,

Gerekli durumlarda verilen ruhsatların iptalini gerçekleştirmek,

Mevzuat çerçevesinde ruhsat verilen işletmelerin denetimlerini yapmak,

Belediye Kanunu'nun müdürlüğümüze verdiği görev ve çalışma yönetmeliği kapsamında diğer iş ve işlemleri yürütmektir.