Organizasyon Yapısı

Organizasyon şeması için tıklayınız.

Zeydan KARALAR

Başkan

zeydankaralar@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1400-1401-1402-1403)

0.322.4328939, 0.322.4328940, 0.322.4328941

0.322.4334970 (Faks)

Türkan EŞLİ

Başkan Yardımcısı

tesli@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1334-1336)

Dr. Ulaş TOROS

Başkan Yardımcısı

utoros@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1234-1235)

0.322.4324365, 0.322.4324361

Kadir ÖZDEMİR

Başkan Yardımcısı

kozdemir@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1310-1320)

0.322.4323838, 0.322.4324040

Cüneyt PATIR

Başkan Yardımısı

cpatir@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1316-1370)

0.322.4327400, 0.322.4321647

Hıdır ÇAK

Başkan Yardımcısı V.

hcak@seyhan.bel.tr

0.322.4327474

Betül YAMANYILMAZ
Özel Kalem Müd.

İbrahim HAKVERDİ
Basın ve Yayın Müd.

Hasan ZENGİN
Bilgi İşlem Müd.

hzengin@seyhan.bel.tr

0.322.4327474 (1345)

0.322.4328087

Dr. Günay MATYAR
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

0.322.4327474 (1291)

0.322.4330625

Mehmet Ali ÜNSAL
Destek Hizmetler Müd.

Adil Murat VURAL
Dış İlişkiler Müd.

Turan YILMAZ
Emlak ve İstimlak Müd.

Sabri ERENOĞLU
Etüd Proje Müd.

İbrahim KARAOĞLU
Fen İşleri Müd.

İbrahim HAKVERDİ
Halkla İlişkiler Müd.

Zafer BOZ
Hukuk İşleri Müd.

Selahattin ŞAŞ
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.

Zeynep ÇAKALLI
İmar ve Şehircilik Müd.

A. Ergin KİSER
İşletme ve İştirakler Müd.

İbrahim HAKVERDİ
Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Düzgün SEVGİLİ
Mali Hizmetler Müd.

Arif KANBER
Park ve Bahçeler Müd.

Metin YÜNLÜEL
Plan ve Proje Müd.

Evren SONYÜREK
Ruhsat ve Denetim Müd.

Ercan KANDEMİR
Sosyal Yardım İşleri Müd.

Adil Murat VURAL
Strateji Geliştirme Müd.

 
Temizlik İşleri Müd.

Kadir SOYLU
Yapı Kontrol Müd.

Hüseyin BAŞÇI
Yazı İşleri Müd.

Ercan KANDEMİR
Zabıta Müd.