Projeler

Seyhan?da Okul Öncesi Güçleniyor

Proje Adı : Seyhan'da Okul Öncesi Güçleniyor

Proje Sahibi : Seyhan İlçe Belediyesi

Proje Ortakları : Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Süresi : 10/01/2014 – 10/01/2015 (12 AY)

Proje Bütçesi : 324.000,00 TL (286.000,00 TL Hibe)

Ulusal Ajans :

(Diğer) : Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı

(SODES )

Katılımcı Sayısı :

Katılımcı Özelliği :

Projenin Amacı : Okul öncesi eğitimin dezavantajlı bölgelerde model oluşturmak suretiyle teşvik edilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilerek okul öncesi eğitime istek uyandırmaktır.

Proje Özeti :Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan “Seyhan'da Okul Öncesi Güçleniyor” isimli proje Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 10 farklı okulda uygulanacaktır. Proje kapsamında okulların iç ve dış bölümleri okul öncesi eğitim ve öğretime uygun hale getirildikten sonra standartlara uygun iç tefrişatla sınıflar donatılacak ve okul bahçesine anasınıfı öğrencilerine uygun dış mekân oyun parkı yaptırılacaktır.

Proje Çıktıları : 10 farklı mahallede bulunan 10 farklı okulun anasınıfları müfredata uygun hale getirilecektir.

Proje Sorumlusu : Seyhan İlçe Belediyesi