Projeler

Şiddet Gören Kadınların Rehabilitasyonu Projesi

Proje Adı : Şiddet Gören Kadınların Rehabilitasyonu Projesi

Proje Sahibi : Seyhan İlçe Belediyesi

Proje Ortakları : Seyhan Halk Eğitim Merkezi

Proje Süresi : 12/06/2012-12/03/2013 (9 AY)

Proje Bütçesi : 69.928,76 TL (%85,28 hibe)

Ulusal Ajans :

(Diğer) : Çukurova Kalkınma Ajansı

Katılımcı Sayısı : 64 kişi

Katılımcı Özelliği : İsmetpaşa, Barış, Yeşilevler, Kocavezir, Hanedan, Hurmalı, Döşeme Mahallelerinde yaşayan 64 dezavantajlı kadın

Projenin Amacı : Göçle gelen nüfusun kent yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması kapsamında ADANA ilinde aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması ve İsmetpaşa, Barış, Yeşilevler, Kocavezir, Hanedan, Hurmalı, Döşeme Mahallelerinde yaşayan 64 dezavantajlı kadının uzman psikolog ve avukatlar aracılığıyla şiddet gören kadınların yasal hakları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Özeti : Mehmet Akif Ersoy SEYMER ve Kültür SEYMER’de oluşturulan spor salonundan 64 dezavantajlı kadın yararlanmıştır. Psiko-Sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle rehabilitasyonu sonucunda psiko sosyal yönden güçlendirilmiş, kendini değerli hisseden, yaşam motivasyonu yüksek, mesleki beceri edinerek istihdama istek duyan yasal haklarını bilen ve talep eden bilinçli bireyler haline getirilmişlerdir.

Proje Çıktıları : Şiddete maruz kalan 64 dezavantajlı kadının psiko-sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle rehabilitasyonu sağlanarak bunun sonucunda psiko-sosyal yönden güçlendirilmiş, kendini değerli hisseden, yaşam motivasyonu yüksek, mesleki beceri edinerek istihdama istek duyan yasal haklarını bilen ve talep eden bilinçli bireyler haline getirilmişlerdir.

Proje Sorumlusu : Seyhan İlçe Belediyesi