Projeler

SEYHAN'da ATIK PİL AVCILARI YARIŞIYOR

Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız taşınabilir piller ve çeşitli türlerdeki akümülatörler civa, çinko, demir, manganez, nikel, kurşun, kadmiyum, kobalt gibi elementleri yüksek oranlarda içerirler. Özellikle pillerin içerisinde bulunan civanın insan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle pillerde civa kullanımı kademeli olarak azaltılmış ve sıfır civa içeren pillerin üretimine de başlanmıştır. Ancak atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratabilir. Hem atık pillerin bünyesindeki zehirli maddelerin kontrol altına alınarak çevre kirliliğinin önlenmesi, hem de pillerin bünyelerindeki çeşitli metallerin geri kazanılması büyük önem arz etmektedir.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce çevre duyarlılığını artırmak ve öğrencilere çevre bilincini aşılamak için İlçemizde bulunan okullara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl da, atık pillerin toplanması alışkanlığını yerleştirmek amacı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) tarafından organize edilen 2014-2015 eğitim döneminde Adana İli Merkez ve İlçelerindeki Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'na, Belediyemizce de katılım sağlanmıştır. Söz konusu kampanya dahilinde İlçemizde bulunan 200ü aşkın okul ziyaret edilerek kampanya hakkında bilgi verilmiş ve okullara afiş ile toplama kutuları bırakılmıştır.
En çok pil toplayarak dereceye giren okulların TAP tarafından ödüllendirileceği mevcut kampanya dahilinde İlçemizdeki okullar arasında yapılacak sıralamaya göre de dereceye giren okullar Belediyemizce ödüllendirilecektir.
Kampanya kapsamında toplanan atık pillerin 30 Nisan'a kadar Belediyemize bildirilmesi gerekmekte olup Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından teslim alınan atık piller kayıt altına alınmaktadır.