Projeler

Seyhan'daki Sığınmacıların Durum Tespiti ve İlçe Veri Sistemi Oluşturulması

Proje Adı                            : Seyhan'daki Sığınmacıların Durum Tespiti ve İlçe Veri Sistemi Oluşturulması
Proje Sahibi                       : Seyhan  İlçe Belediyesi
Proje Ortakları                                 :  Çukurova Üniversitesi
Proje Süresi                       : 01/05/2015?01/08/2015 (3 AY)
Proje Bütçesi                    : 75.947,00 TL
Sözleşme Makamı          :  Çukurova Kalkınma Ajansı(ÇKA)
Katılımcı Sayısı                  : 5000
Katılımcı Özelliği               :  Seyhan bölgesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve nüfus profilindeki değişimlerden etkilenmiş bulunan Seyhan'da yerleşik halk
Projenin Amacı                 : Suriyeli sığınmacıların belediye sınırlarındaki dağılımının tespit edilmesiyle belediye hizmetlerinin ve daha verimli dağılımının sağlanması ile ilerleyen dönemde gerek Suriyeli sığınmacılar, gerekse yerel halka yönelik olarak yapılacak eğitim ve sosyal entegrasyon projelerinin mevcut sorun ve kapasiteye uygun ve ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde tasarlanması için gereken sosyal ve demografik verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, işlenmesi, sağlıklı veri seti elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Özeti                         : Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdeki potansiyel sosyal ve ekonomik risklerin tespit edilmiş, bunların giderilmesine yönelik uygun önlemlerin alınmasında bilgi paylaşımına hazır duruma getirilmiş olup ilerleyen dönemde Adana'da sosyal entegrasyon ve eğitim projeleri, geçici veya kalıcı yardım dağıtımı gibi alanlarda yapılacak projelerde eldeki kapasitenin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının doğru sağlanması tespit edilmiş ve Belediyemizin bölgede yapılacak mültecilere yönelik projelerde daha aktif rol oynaması için bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Proje Çıktıları                     : Projenin hayata geçirilmesiyle Suriyeli sığınmacıları asgari yaşam standartlar, ihtiyaçları ve kapasiteleri belirlenmiş, bu kişilerin durumlarına uygun hizmetlere ulaşma imkanı sunulmuştur. Seyhan'ın yerel nüfusu da, öncelikle belediye faaliyetlerinin toplanan veriler ışığında koordine edilmesi ve belediyenin kapasitesinin daha doğru kullanılmasıyla hizmetlere erişimde rahatlama yaşamış. Suriyeliler'in topluma entegrasyonu için yapılacak projelerin, oluşturulacak veri tabanındaki doğru bilgiler çerçevesinde şekillenmesi, orta ve uzun vadede toplumun bu her iki kesimine somut fayda sağlayacaktır.

Proje Sorumlusu             : Seyhan İlçe Belediyesi