DUYURULAR

GÜLBAHÇESİ KAPALI SEMT PAZARI SATIŞ YERLERİ TAHSİS İŞLEMİ 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Hükümler esas alınarak Kayıtlı Esnaf Tezgah dağılımı Kura İşlemi yoluyla 21/01/2021 Tarihinde PERŞEMBE günü, saat 14:00 da BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTI SALONU'NDA YAPILACAKTIR.
21.01.2021
Belediyemize ait, Kurtuluş (Sümer) Mahallesi 69156 sokak No:20/E adresinde bulunan Park içerisindeki müştemilat binasının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 1( Bir ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
20.01.2021
İlgi sayılı Başkanlık Olur yazısı ile 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan ve ekte gönderilen boş kadrolar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucuna göre atama yapılması planlanmaktadır. Görevde yükselme eğitimi ve sınavına girmek isteyen personellerin, ilgili yönetmeliğin 5'inci bölümünde yer alan görevde yükselme esasları bölümünün 17'nci maddesinin b) ve c) bentlerinde yer alan şartları taşıyanların, atanmak istedikleri kadro unvan ve derecesini belirten dilekçelerini yönetmeliğin 18'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca en geç 15.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
7.01.2021
Belediyemize ait, Tapunun Kanalüstü mahallesi 2094 ada 2 nolu parsel içerisinde bulunan(Tellidere mahallesi 72081 sk. No:6/A) 55,00 m2 kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3( üç ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
11.11.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 10395 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2020 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
5.11.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan İlçe Belediyesi’nin 04.12.2019 tarih ve 124 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır
3.11.2020
SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR
28.10.2020
Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur.
27.10.2020
21.10.2020 tarih ve 1051-1052 sayılı belediyemiz Encümen kararları ile vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere , belediyemize ait Gülbahçesi Mahallesi, Obalar Caddesi, 362 Ada üzerinde bulunan alanda her hafta Cuma günü yaz dönemi saat 06:00-21:00 , kış dönemi saat 06:00-20:00 ‘de kurulması ve kaldırılması uygun görülen Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı’nın ilgi ekli duyurunun belediyemiz web sitesinde en az yedi gün yayınlanması duyurusudur.
21.10.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır
30.09.2020
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekte belirtilen meskenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.
9.09.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 10441 ada 2 parselin güneybatısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
4.09.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yolgeçen Mahallesi 12179 ada 1 parsele (Yeni 13602 ada 1 parsel) yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
4.09.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır
4.09.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 12389 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
4.09.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1024 ada 26 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
4.09.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa, Namıkkemal Mahallelerinde 275 ha alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih 48 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih 94 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
10.08.2020
1- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 72,5m² kullanım alanlı işyerinin olarak kullanım hakkının 3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 2- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 14m² kullanım alanlı işyerinin olarak kullanım hakkının 3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır.
29.07.2020
Harcama yetkisinin 27/02/2020 tarihli onayı ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi 2219 ada 6, 7 ve 8 parseller, 2220 ada 26, 27, 28 ve 29 parseller, Küçükdikili Mahallesi 2220 ada 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 parseller, 2221 ada 12, 13, 14 ve 15 parseller, 2222 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller, 2223 ada 8, 9 ve 10 parseller, 2224 ada 3 parsel, 2225 ada 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 parseller, 2226 ada 6 ve 7 parseller, Sarıhamzalı Mahallesi 2227 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parseller, 2228 ada 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parselleri kapsayan alanda kök parseller olan Büyükdikili Mah. 896, 897, 898, 1105, 1106, 1111, 1112, 1113 parsellerine, Küçükdikili Mah. 481, 549, 550, 645, 675, 678, 679, 680, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 728, 729, 730, 743, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760 parseller, 1889 ada 1 ve 2 parseller, 1890 ada 1 parsel, Sarıhamzalı Mah. 262, 263, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 770, 793, 794, 795 nolu parsellere dönülerek 22/02/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19 maddelerine göre tekrar imar uygulaması yapılacaktır.
28.07.2020
Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur.
2.07.2020
Döşeme mahallesi 60001 sokakta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisindeki 2m²  yüzölçümlü standın ''Nikah salonu fotoğraf ve video çekim standı'' olarak kullanım hakkının 1( bir ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. Sucuzade Mahallesi Saydam caddesi üzerinde 120 araç kapasiteli tam otomatik katlı otoparkın kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkılacaktır.
1.07.2020
Ekte tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana ValiliğiYerleşkesi Defterdarlık E. Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
23.06.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Narlıca Mahallesi 10105 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
23.06.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 1025 ada 14 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
16.06.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih 52 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2019 tarih 329 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
29.05.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Tellidere, Şakirpaşa, Bahçeşehir Mahallelerinde muhtelif alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih 50 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2019 tarih 326 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
29.05.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 88- 89- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 146- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile 1 adet itiraz dilekçesi onaylanmıştır.
29.05.2020
Belediyemize ait, Tapunun Kanalüstü mahallesi 2094 ada 2 nolu parsel içerisinde bulunan(Tellidere mahallesi 72081 sk. No:6/A) 55 m2 kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3( üç ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
27.05.2020
GEZİ, KÜLTÜREL AKTİVİTE, CENAZE VB ETKİNLİKLER İÇİN KİLOMETRE BAZLI MİDİBÜS VE OTOBÜS KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ
4.04.2020
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
31.03.2020
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KAMYON VE İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ
24.03.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 3218 ada 13 nolu parseli kapsayan alan üzerinde yer alan 10 metre imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
18.03.2020
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALIMI İŞİ
16.03.2020
BELEDİYEMİZ MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI OLAN MATBUAT VE MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ BASKI HİZMETİ ALIMI İŞİ
9.03.2020
BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ MUHTELİF MAHALLELERDE PREFABRİK KİLİTLİ BETON ELEMANLAR KULLANILARAK YOL, KALDIRIM VE YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI İŞİ
5.03.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Uçakalanı, Gülbahçesi, Akkapı, Dağlıoğlu Mahallesi civarında yaklaşık 1370 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediyesi’nin 03.01.2017 tarih ve 108 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı tadilen onaylanmıştır.
21.02.2020
Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahalleleri’nde yaklaşık 300 ha alan hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itiraz dilekçelerine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2019 tarih ve 379 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
17.02.2020
AKKAPI MAHALLESİ DÜŞLER ATÖLYESİ İKMAL İNŞAAT YAPIM İŞİ
13.02.2020
BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SINIRLARINDA BULUNAN MUHTELİF NOKTALARA TEKSTİL ATIK KUMBARALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞİ
12.02.2020
Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi (8475 ada 1 parsel eğitim tesis alanı sınırları içerisi) ADN-13 nolu trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2020 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
7.02.2020
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ PLASTİK MASA VE PLASTİK KOLTUK ALIMI
4.02.2020
YAŞAR KEMAL KÜLTÜR Merkezi içerisinde yer alan 2m2 yüzölçümlü standın "Nikah Salonu Fotoğraf ve Video Çekim Standı" kullanım hakkı verilmesi ihalesi
29.01.2020
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM (1'') LİK TEMEL MALZEMESİ VE BÜYÜK DİKİLİ ASFALT ŞANTİYESİ STOKHOLÜNE NAKLİ
28.01.2020
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
15.01.2020
GÜ-NEP Dayanıklı Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin dilekçesi ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 9546 ada 6, 7 ve 8 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre arazi ve arsa düzenlemesi Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 15.01.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
15.01.2020
ADANA - SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ
14.01.2020
SEYHAN BELEDİYESİ KEDİ MAMASI ALIMI YAPILMASI İŞİ
10.01.2020
Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesinde (118 Nolu Uygulama Bölgesi) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
8.01.2020
Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi (20 Nolu Bölge I. Kısım) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
8.01.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 2180 ada 10 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
6.01.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 10861 ada ve kuzeybatısına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
6.01.2020
İlimiz Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi 9720 ada 28 parsel ve batısında kalan alan, 9725 ada 20-21-22-23-24 parsellere yönelik...
2.01.2020
İlimiz Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Onur, Ova, Sarıhamzalı, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahalleleri 5.Etap 1.Kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi
2.01.2020
ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı
2.01.2020
İlimiz Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 15168 ada 3 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi
27.12.2019
Adana İli Seyhan İlçesi, İlimiz Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi 2222 Ada 13 Parsel, 2223 ada 8 nolu parselin batısında kalan alan ve 2223 ada 8 ve 9 nolu parsellere yönelik Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
23.12.2019
Adana İli Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 11297 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif
17.12.2019