Seyhan Belediyesi'nin sosyal yardım hizmetlerine gönüllü katılım arzunuz için teşekkür ederiz. Başvuru öncesinde lütfen bilgilendirme notunu okuyunuz. Bilgilendirme notuna dayanarak "hizmetlere gönüllü katılım" sağlamaya karar verdiğinizde formu doldurunuz. Formun değerlendirecek ekibimiz, sizi görüşmeye davet edecektir. Gönüllü başvurunuz uygun görüldüğünde tarafınızla bir sözleşme yapılacak ve kimlik kartınız düzenlenecektir.

Dünyada Gönüllülük

Yaşanan doğal afetler, sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında, iletişim çağının imkânları sayesinde habersiz ve kayıtsız kalamayan insanlar, yaşadıkları çevreye ve dünyaya artık daha duyarlı olmak zarureti hissediyor, sosyal ve ekonomik yüklerin paylaşılması ve toplumsal yaşam kalitesinin arttırılması açısından giderek daha büyük önem kazanıyor.

Toplumun birçok ihtiyacına çare olmak gibi iddialı bir başlangıç ile yola çıkılırken bu uygulamanın;

 • Sermayesi; gönüllülük,
 • Kazancı; çare olabildiği sorun sayısı, ya da bilinçlendirebildiği kişi sayısı,
 • Kârı; alınacak manevi hazdır.

Gönüllü Kimdir

Gönüllü, hiçbir çıkar beklemeden bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını toplum hizmetlerine sunarak kendi özgür iradesiyle topluma destek veren kişi, kurum ve kuruluşlardır.

Gönüllülük Nedir?

 • Gönüllülük, toplumsal bütünlüğün ve refahın sağlanmasında bireylerin ve kurumların gerek tüketici-üretici, gerekse vatandaşlar olarak çevreye, içinde yaşadıkları topluma ve parçası oldukları çağdaş dünyaya karşı duyarlı olmalarıdır.
 • Gönüllülük, artı değer yaratan değişimler için birey, kurum ve toplumun sorumluluk almasıdır.
 • Gönüllülük, bireyin veya kurumun sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına çare üretme çabasıdır.
 • Gönüllülük, vatandaşların toplumsal hayır programlarında aktif rol oynamasıdır.
 • Gönüllülük, sivil toplum kuruluşlarının amaçlarını somut hale dönüştüren bir eylemdir.
 • Gönüllülük, özel sektör insan kaynağının konuyla olan sosyal ilişkisi ve işbirliğidir.
 • Gönüllülük, bir görev değil, bir seçimdir.
 • Gönüllülük, ücretli çalışmaya bir alternatif değil, ücretli çalışanın da uygulayabileceği bir kavramdır.
 • Gönüllülük, başkalarının hak ve kültürlerine saygı ve daha da ötesi katkıdır.
 • Gönüllülük, katılımcı demokrasinin en temel öğelerinden biridir.
 • Gönüllülük, bireyin menfaat beklemeksizin topluma sunduğu hizmet sayesinde kendisini de geliştirebilmesidir.
 • Gönüllülük, paylaşımcılıktır.
 • Gönüllülük, ancak bireysel isteklendirme, karşılıklı güven ve takım ruhuyla hayat bulur.

Başvurusu Kabul Edilen Projelere Verilecek Destek

 • Başkanlığımız; faaliyet alanına göre, gönüllülere gerekli kıyafet, araç, gereç, mekân sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.
 • Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri Başkanlığımız tarafından sağlanabilir.
 • Çalışmanın tanıtım giderleri karşılanabilir.

Gönüllülerin Uyumu Ve Eğitimi

Gönüllüler, gerekli görülen alanlarda detayları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce belirlenecek uyum veya yeterlik eğitimine davet edilir.

Gönüllüler Ne Tür Bir Yapılanma İle Çalışır

Gönüllüler 3 Türlü Yapılanma İle Çalışır

 • Kişiler
 • Gruplar
 • Özel İlgi Grupları (Platformlar)

Kişiler

 • Gönüllü, kendisince projelendirilen bir konuda çalışmak isteyebilir,
 • İdarenin hazırladığı bir çalışmaya katılabilir,
 • Grup oluşturarak proje hazırlayıp uygulamak isteyebilir.

Gruplar

İlgili konularda, birden çok gönüllü ile bir araya gelerek grup oluşturup çalışma yapabilirler. Ancak;

Gönüllü Gruplarının; belirlenen öncelikli konularda derinlemesine çalışmalar yapabilecek zamana ve birikime sahip olması, farklı sektörlerden, kuruluşlardan ve disiplinlerden gelen gönüllü kişilerin, katılımcı yaklaşımın özüne uygun şekilde, sürdürülebilir eylem planlamasının farklı bileşenleri etrafında buluşması sağlanmalıdır.

Gönüllü Grupları; yalnızca bir tartışma, düşünce geliştirme ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratmakla kalmayarak, ilgili konulardaki temel sorunların çözümüne yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir platform işlevini görmelidir.

Uygulama Tarafları

Yetki ve sorumlulukları

 • Uygulamalar Seyhan Belediyesi Belediye Başkanı Akif Kemal AKAY'ın bilgisi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nün gözetiminde gerçekleştirilir.
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürü, gönüllülük çalışmalarının yürütülmesinden ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.
Gönüllü Başvuru Formu
Doğrulama Kodu : ASP CAPTCHA Generator