Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Evlendirme Daires

Sıhhi İşletmeler

Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu Detay
Sıhhi işletmeler için istenen evraklar listesi Detay