04 EKİM 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2021 AYINA AİT GÜNDEM

 1. 2022 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı.
 2. 2022 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi Tasarısı.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin b fıkrası gereği ödenek aktarma talebi.
 4. Belediyemiz Meclis Üyesi Hasan Batur EROĞLU’nun Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi talebi.
 5. Belediyemize verilmek istenen şartsız araç hibe talebi.
 6. Hadırlı Mahallesindeki kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere Belediye Meclisi tarafından seçilen 6 adet bilirkişiden 1 kişinin sağlık sorunları olması nedeniyle yerine 1 adet bilirkişi seçimi.
 7. Seyhan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı Kapsamında Kalan, 15180 Ada, 1,2,3,4 Parseller Yakın Çevresini Kapsayan Yaklaşık 2 Ha Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji, Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu. (Oy Birliği İle Kabul Edildi)
 8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait “Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” değişikliği talebi ile ilgili Kanunlar,  Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan Selman-ı Pak Kültür Merkezi Konferans Salonu kullanım ücreti ile  İlter Uzel Diş Hekimliği Müzesi giriş ücreti 2021 yılı ücret tarifesi ile ilgili Tarife, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım,  Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 10. Küçükdikili Mahallesi 8602 ada 6 Nolu 4.380,00m2 Yüzölçümlü parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.984,00m2 hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin “d” bendi gereğince Adana İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirtilmesi ve tahsis işlemi için yapılacak protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili Emlak, İmar, Çevre ve Tarım, Plan ve Bütçe Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Belediyemiz Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan ve çeşitli kültürel faaliyetlerin sergilendiği ve sanat etkinliklerinin yapıldığı meydana “Seyhan Sanat Meydanı” isminin verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Seyhan İlçesi, Gülpınar Mahallesi 712 ada 1-2-3-5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. Seyhan İlçesi, Kocavezir Mahallesi TR2 Nolu Trafo Alanına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 993 ada,60 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 303 ada 75 nolu parsele yönelik olarak 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği Teklifi.
 16. Havuzlubahçe, Hürriyet, Yenibey, Barbaros, Bey, Akkapı, Mıdık, Hadırlı, Dağlıoğlu Mahallerinde 953 Hektarlık Alanda ve Yeşilyurt, Sümer Ve Yenibaraj 210 Hektarlık Alanda Hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi.