02 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2021 AYINA AİT GÜNDEMİ

  1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.
  2. Belediyemize ait Dikimevi ve Kompost Gübre Üretim Tesisine ait Ücret Tarifesi.
  3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10 maddesi gereği kadro ihdas talebi.
  4. ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan ve ailesi Adana Seyhan’da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere; ödüllendirme amaçlı karşılıksız 500 TL.-(BeşyüzTürkLirası)eğitim yardımında bulunulmasına, ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir defalık yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “p” bendi uyarınca Muğla İli, Milas Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “p” bendi uyarınca İzmir İli, Konak Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  7. Ziyaettin YAĞCI isminin Seyhan’da uygun görülen bir yere verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 12313 ada 1 ve 15 nolu parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İmar, Çevre ve Tarım, Emlak, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
  9. İlimiz Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 1896 ada, 1 parsel ve Uçakalanı Mahallesi 11101 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Turizm, Ab Dış İlişkiler, Araştırma Ve Geliştirme, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji, Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
  10. Zeytinli Mahallesi 15168 ada 3 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet,  Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.