03 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2022 AYINA AİT GÜNDEM

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi.
 2. Belediyemiz Meclis Üyesi Tolga TİĞREK’in Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi talebi.
 3. Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların hibe programlarına başvuru sahibi veya proje ortağı olacağımız projelerde Belediyemiz adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere temsil ve ilzama Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
 4. Belediyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediyesi arasında Kardeş Şehir işbirliği protokolünün imzalanması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi "p" bendi ve 74. maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
 5. Seyhan İlçe Belediyesi Zabıta İşlemleri Yönetmeliği’nin günümüz değişen şartlarına göre uyarlanarak hazırlanan Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili Kanunlar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, İmar, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon raporu.
 6. İlçemiz Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallelerinde,  yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında, kısmen ticaret+konut ve donatı alanlarını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat,  Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mahallesi 242 ada 37 parselin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin “d” bendi gereği Adana İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis yapılması, tahsis süresinin belirlenmesi ve tahsis işlemlerine ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili Emlak, İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, İmar, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon raporu.
 8. Seyhan ilçesi, Karayusuflu Mahallesi 144 parselde yaklaşık 800,00 m² alanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin "d" bendi gereğince Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirtilmesi ve tahsis işlemi için yapılacak protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
 9. Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi civarında Hurdacılar TR Nolu trafo alanına yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. Seyhan İlçesi, Barbaros Mahallesi civarında Barbaros 2 TR Nolu Trafo Alanına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11280 ada 8 parsele yönelik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Uyumlu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.
 12. Seyhan İlçesi Ahmet Remzi Yüreğir, Sakarya, Döşeme Mahallelerinde 110 Hektar alana yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi.
 13. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi talebi.
 14. 2020 Yılı Sayıştay Raporunun okunması.