03 EKİM 2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2022 AYINA AİT GÜNDEM

 1. 2023 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı.
 2. 2023 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi Tasarısı.
 3. Seyhan İlçesi Zincirlibağlar Mahallesi 11280 Ada 8 Nolu Parsele Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili  İmar, Çevre Ve Tarım, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür Ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik Ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi,702 Ada, 209 Nolu Parsele Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Ve Tarım, Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür Ve Sanat, Halkla İlişkiler, Ulaşım, Emlak, Tarife, Gençlik Ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Seyhan Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kalan, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut kullanımlı parsellerin belirlenmesi talebi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Enge Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükdikili ve Kanalüstü (Gürselpaşa) mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca satış talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre ve Tarım, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 7. İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 2196 Ada, 2 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İlimiz, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 6789 Ada 6 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait 1 Adet İtiraz Dilekçesi.
 9. İlmiz Seyhan İlçesi Onur, Uçak Mahallelerinde 203 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ait plan notu değişikliği teklifi.
 10. Adana İli, Seyhan İlçesi, İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri Yaklaşık 212 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait Plan Notu Değişikliği Teklifi.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektar alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Plan Notu Değişikliği Teklifi.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri Yaklaşık 437 Hektar Alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Plan Notu Değişikliği Teklifi.
 13. İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallerinde, yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına ait Plan Notu Değişikliği Teklifi.
 14. Belediyemiz ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Bilim ve Sanat Merkezileri, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD), arasında Ortak İşbirliği Protokolü yapılması  için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
 15. 5393 sayılı Kanun'un 67'nci maddesinin gereğince; İlçemiz çevre temizlik hizmetinin yapılabilmesi amacıyla “Kent Temizliği Araç Kiralama İşinin" ihale yapılması talebi.