01 MART 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2021 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. İş Makineleri Tescil Yönetmeliğinin Görüşülmesi talebi.
 2. İsmetpaşa - Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile Barbaros-Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde imzalanan protokollere esas olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mülkiyetlerin devir alma/devir etme, mahsuplaşma ve bu hususlarda protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
 3. Belediyemize verilmek istenen şartsız araç hibe talebi.
 4. Akkapı Mahallesi 725 ada 289 nolu Seyhan Belediyesi adına kayıtlı hissenin Adana İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisine ilişkin 04.03.2016 tarih ve 25 sayılı meclis kararının iptali talebi ile ilgili Emlak, Plan ve Bütçe Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Altyapı ve Koordinasyon Birimi Yönetmeliğinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Kanunlar, Plan ve Bütçe Çevre ve Tarım, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Altyapı ve Koordinasyon Birimi Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife, Plan ve Bütçe Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 7. İlimiz Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 14 km uzunluğundaki 154 Kv Güney Adana T.M.- SASA T.M. Enerji iletim hattının 3.5 km’lik kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma Ve Geliştirme,  Kadın ve Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi,  Arslandamı Mahallesi, 1654 ada 409, 410, 412 ve 452 nolu parseller ve batısındaki ana yollara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Adana İli Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahalleleri 203 Ha Alana yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları Sosyal Hizmetler, Turizm, Ab Dış İlişkiler, Araştırma Geliştirme, Kadın Erkek Eşitliği Engelli Hakları Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 10. İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mah. 446 Ha alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait 3 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar, Çevre Ve Tarım, Emlak, Plan Ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Halkla İlişkiler, Sağlık, Gençlik Ve Spor Müşterek Komisyon Raporu. (2 adet itiraz Oyçokluğu ile reddedildi.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri 212 ha alana yönelik 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Ve Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, Ab Dış İlişkiler, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Ve Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.