01 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2022 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10. maddesi gereği, G.İ.H. sınıfındaki 1 adet İnovasyon ve Teknoloji Müdürü kadro ihdası ve müdürlük bütçesinin oluşturulması  talebi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. Maddesi gereği Belediyemiz birimlerinde kullanılan yazıcı, çizici, fotokopi cihazlarından alınan çıktılar ile bu cihazlardan alınan sarf malzemelerin temini (kağıt hariç) bakım ve onarımının yapımı hizmet işinin 2 yıl süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilebilmesi ile ilgili karar alınması talebi.
 3. Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi, 2660-2661-2662 adaların kuzeyine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler,  Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Seyhan İlçesi Mekan, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Küçükdikili ve Yeşiloba Mahallelerinde(kısmen) 337 ha alana yönelik plan onay aşamasında nazım imar planı iptali nedeniyle plan sınırı dışında bırakılan kısımlarda, Adana Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda ve 20.02.2021 tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Seyhan İlçesi Namık Kemal, Gazipaşa, Ziyapaşa, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahalleleri’nde yaklaşık 45 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi 14519 ada 2 parsel ile 14518 ada 14 parsel ve 11970 ada 20 parselde kamu yararı kararı alınması teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Belediyemiz ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında Ortak İşbirliği Protokolü yapılması ve yapılacak protokollerde kurumumuzu temsilen Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı-Abidin Dino Bulvarı kesişiminde bulunan parka “Özgür Kadın Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım,  Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Seyhan İlçesi Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallelerinde Yaklaşık 300 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi.
 10. Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi,16078 ada,1 parsele yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi.
 11. Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 6789 ada 6 parsele yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi.
 12. Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi, 2613 ada 1 parsel ve 1853 ada 544 parsele yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi.
 13. Seyhan İlçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallelerinde yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 2. Etabını  içeren plan teklifi.