6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden; Belediyeler, bağlı idareler ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait ortaklıklar tarafından arabuluculuk komisyonunun oluşturulması gerekmekte olup, 6325 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinin 8’inci fıkrasına göre, söz konusu komisyonun üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşturulması gerekmektedir. 

6325 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinin 8’inci fıkrasına göre, hukuk uyuşmazlıklarında Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediyemiz Arabuluculuk Komisyonunun aşağıda Adı Soyadı ve unvanları gösterilen personelden oluşması ve Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işlerinin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Gereğini rica ederim.

Akif Kemal AKAY
Belediye Başkanı


Asil Üyeler

Av. Eren AYSALAN

Av. Gamze VARDAR

Kadir SOYLU(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.)

Yedek Üyeler

Av. Şefika ÇALIŞKAN

Av. Gül ASLAN

Av. Başak EKER