Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

Misyon 

“Demokratik, Katılımcı, Yenilikçi, Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Tüm Bireylerin Yaşam Kalitelerini İyileştirmeye Yönelik Gerçekçi Kaliteli Hizmet Veren, Birlikte Yönetip, Birlikte Başaracağımız Sürdürülebilir” YENİ BİR SEYHAN.

Vizyon

“Daha yaşanabilir yeşil alanları çok, doğaya saygılı, işleyişinde şeffaflığı, katılımcı demokrasi ilkelerini esas alabilen, yetkilerini, başta dezavantajlı ve desteğe ihtiyacı olan birey ve gruplar olmak üzere tüm Seyhanlılara kullanabilen, vatandaşlarımızı hiçbir ayrım gözetmeden yerel demokrasinin temeli kabul edebilen bir belediye olmak.’’

İlke ve Değerlerimiz

Halkçı, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsemek.
Değişime açık ve yenilikçi olmak.
Belediye ve halk arasındaki iletişim yollarını sürekli açık tutmak.
Tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkmak.
İnsan haklarına, doğaya ve çevreye saygılı olmak.
Belediye kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak.
Halkın beklentilerini karşılamak adına özveriyle çalışmak.
Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla toplumun her kesimine ulaşmak.
Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmak.