Meclis Gündemi

DUYURU

Yazı İşleri Müdürlüğü personellerinin COVİD-19 taramaları neticesinde filyasyona tabi tutulup karantina altında olması sebebiyle 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17:00'de yapılacak olan Belediye Meclisi Toplantısı, 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat 17:00'de yapılacaktır.

 

17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesi gereği kadro değişikliği talebi.
 2. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.
 3.  Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Tic.A.Ş. tarafından kullanılan otopark ve müştemilatı ile ilgili ücret tarifesi.
 4. Şehit Uzman Onbaşı Eren YÜCEL isminin Seyhan İlçesi Gazipaşa Mahallesi 66007 sokağa verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, İmar, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Sağlık, Gençlik ve Spor müşterek komisyon raporu.
 5. Seyhan ilçesinde kömür ocakları kaldırılan kömürcülerin odunlarının iade talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, İmar, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler,  Sağlık, Gençlik ve Spor müşterek komisyon raporu.
 6. Yolgeçen Mahallesi 13596 ada 3 Nolu 4171,95m2 yüzölçümlü parselde 25 yıllığına Doğal Atık Su Arıtma Tesisi yapılmak üzere Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ASKİ) adına Tahsisi edilmesi ve tahsis işlemi için yapılacak protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin tashihi karar alınması talebi ile ilgili Emlak,  Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, İmar, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Halkla İlişkiler,  Sağlık, Gençlik ve Spor müşterek komisyon raporu.
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi 1612 Ada 30, 31 ve 32 Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kavaklı (Küçükdikili) Mahallesi 4289 Ada 1 Parsele Yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2019/280 Esas 2020/80 Karar Nolu Dosyasına Yönelik İptal Kararına Ait İmar, Çevre ve Tarım, Emlak, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu .
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 12278 Ada 1 ve 2 Parsel Ve 1172 Ada 47 Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre ve Tarım, Emlak, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu .
 10. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa, Tellidere, Şakirpaşa, Bahçeşehir Mahallelerinde Muhtelif Alanlarda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait 5 Adet İtiraz Dilekçesi
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı Üzerinde Yaklaşık 50 Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait 3 Adet İtiraz Dilekçesi.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 12262 Ada 21 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi (Yeşiloba Mah) 12860, 12861, 12862, 12863, 12864 Adalar ve Civarına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 14. Adana İli, Seyhan İlçesi, Havuzlubahçe, Bey, Dağlıoğlu, Akkapı Mahalleleri Yaklaşık 413 Ha Alana Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 15. Adana İli, Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar ve Tellidere Mahalleleri Yaklaşık 446 Ha Alana Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.