01 EKİM  2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2020 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. 2021 Yılı Performans Programı Tasarısı.
 2. 2021 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi Tasarısı.
 3. Üzerinde Sevgi Evleri bulunan yola Dr. İmren AYKUT isminin verilmesi talebi.
 4. Adana ili Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi 12064 ada 18 nolu 6.190,00m² yüzölçümlü parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi uyarınca satışı talebi.
 5. Adana İli, Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Tellidere, Pınar, Fatih, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallelerinde 275 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait 6 adet itiraz dilekçesi.
 6. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 12262 Ada 21 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait  İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibaraj Mahallesi 2447 Ada 17 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Çevre ve Tarım, Emlak, Plan ve Bütçe, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 11823, 11824 Adalar ve 11825 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Kadın Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 9. 5393 Sayılı 18. Maddesinin “p” bendi uyarınca Belediyemiz ile  Tunceli ili Pertek  Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisi kurulması talebi
 10. Adana ili, Seyhan İlçesi Uçak alanı (Ova) mahallesi 12330 ada, 7 nolu 4.426,36 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı belediye kanunun 75. Maddesinin “d” bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Daire Başkanlığı adına tahsis yapılması ve tahsis süresinin belirtilmesi talebi.
 11. Adana ili, Seyhan İlçesi Akkapı mahallesi (Gülbahçesi Mahallesi) 3924 ada, 3 nolu 3.955,31 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı belediye kanunun 75. Maddesinin “d” bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Daire Başkanlığı adına tahsis yapılması ve tahsis süresinin belirtilmesi talebi.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi, 8474 Ada, 4 Nolu Parsel için Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 13. Adana İli  Kozan, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde Ağustos ayı sonlarında çıkan büyük orman yangınında orman ve tarım arazilerinin zarar görmesi nedeni ile Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek yapılması planlanan ağaçlandırmaya maddi ve manevi destek olunması için Seyhan Belediye Meclis Üyeleri olarak bir komisyon kurulması talebi.