Kütüphane Müdürlüğü Bilgi Evleri aracılığı ile gençlerimizin bilgiye ulaşma, kendini geliştirme, boş zamanlarını değerlendirme imkânı sağlama, bilgisayar ve internete ulaşma fırsatı olmayan dezavantajlı çocuklara bu olanağı sunma, şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma zorluğunu aşarak kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırma, ders çalışma ortamını sağlama, kültürel ve sosyal hayatın gelişmesine yardımcı olma, çocuklara bu doğrultuda rehberlik etme ve onları yönlendirme hizmetini sunar.