HEDEFİMİZ

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendine güvenen, problem çözebilen, yaratıcı, araştırmacı, bağımsız düşünebilen, sosyal ve iletişim becerilerine sahip, kendine-çevresine saygılı, hoşgörülü, sorumluluk bilincine-öz denetime ve aidiyet duygusuna sahip, etik değerlere bağlı, akademik açıdan donanımlı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak iyi ve kaliteli bir okul öncesi eğitim hizmeti sunmaktır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Eğitim programımız MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programlar esas alınarak hazırlanan eğitim programı çerçevesinde, çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor, özbakım, dil ve sosyal-duygusal alan olmak üzere tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Kreşlerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Belediyemiz tarafından belli aralıklar ile denetlenir.

KREŞLERİMİZ

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü olarak Tellidere, Gürselpaşa ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan 3 kreşimizde okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Tellidere kreşimizde 5 sınıf, 100 çocuk, Yeşilyurt kreşimiz 5 sınıf, 100 çocuk, Gürselpaşa kreşimiz 9 sınıf, 180 çocuk kapasiteli olup 08.00 ile 17.00 saatleri arası eğitim vermektedir. Yaz ayında 1 ay, sömestr tatilinde 1 hafta eğitime ara verilmektedir. Her yıl Haziran ayında yeni başvuru ön kayıtları alınıp Ağustos ayının sonuna kadar Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından kesin kayıtlar belirlenip Eylül ayı itibariyle eğitim öğretim yılımız başlamaktadır.

2020 ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ.

KAYIT YENİLEME / 18-27 MAYIS 2020 (Online Başvuru)

Seyhan Belediyesi Kreşlerine devam eden çocuklarının 2020-2021 eğitim öğretim yılına devam edip etmeyecekleri belirlenerek sınıf kontenjanları belirlenir. 17-28 Ağustos 2020 kesin kayıt tarihinde çocuğun devam ettiği kreşe istenilen belgeleri vererek kesin kayıt yapılır.

İSTENİLEN BELGELER. (17-28 Ağustos 2020 Kesin kayıt da getirilecek belgeler)

1- Sağlık Raporu (Altı ayda bir yenilenir.)

2- İkametgâh

3- Anne-Baba çalışma ve gelir Bildirim belgesi

4- Kabul sözleşmesi (Okullarda matbu olarak verilecektir.)

Kayıt esnasında fotoğraf istenmeyecek olup fotoğraflar eğitim öğretime başladıktan sonra kreş müdürlüğünün belirlediği bir tarihte e-okul formatına uygun bir şekilde çekilecektir.

Kayıt Yenileme Başvurusu İçin Tıklayınız...

Başvuruya esas olan bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan ederim.

YENİ KAYIT ÖN BAŞVURUSU / 8-19 HAZİRAN 2020 (Online Başvuru)

Kreşlerimizdeki kontenjanlara göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 2017-2016-2015 doğumlu öğrenci adaylarının ön kayıt başvuruları alınacaktır.

* Bu başvuru ile ön kaydınız gerçekleşecektir. Başvuru formu doldurulduğunda kesin kayıt olarak düşünülmemelidir.

* Mevcut öğrencilerimiz devam ettiğinden kreşlerimize mezun ettiğimiz kadar öğrenci alınmaktadır.

* Belediyesinde görev yapan personel ile şehit ve gazilerin çocukları öncelikli olup çalışan annelerin çocukları,  çalışan anne ve babaların çocukları, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan vatandaşların çocukları, ekonomik açıdan haneye giren en az gelirden başlanarak başvuru kriterleri değerlendirilir.

* Bulaşıcı hastalığı bulunan çocuklar (hastalık süresince) kaydı kabul edilmez.

* Zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli özel çocukların kaydı kabul edilmez.

* Yaşı uygun olduğu halde konuşma, tuvalet eğitimi vb. gelişim süreçlerini tamamlamamış çocukların kaydı kabul edilmez.

Yeni Kayıt Ön Başvurusu İçin Tıklayınız...

Başvuruya esas olan bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan ederim. 

İSTENİLEN BELGELER. (17-28 Ağustos 2020 Kesin kayıtta getirilecek belgeler)

1- Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Sağlık Raporu ve Aşı Kartı  (Bir hastalık durumunda tekrar istenir.)

2- İkametgâh

3- Anne-Baba çalışma ve gelir bildirim belgesi

4- Kabul sözleşmesi (Okullarda matbu olarak verilecektir.)

5- Eğitim öğretim yılı süresince belirlenen eğitim yayın seti ve araç gereçler ve ihtiyaç malzemeleri.  (Kesin kayıt esnasında liste veliye verilerek 31 Ağustos 2020 pazartesi sınıf öğretmenine teslim edecektir.) / LİSTE LİNKİ EKLENEBİLİR

NOT: Kayıt esnasında fotoğraf istenmeyecek olup fotoğraflar eğitim öğretime başladıktan sonra kreş müdürlüğünün belirlediği bir tarihte e-okul formatına uygun bir şekilde çekilecektir

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE İLANI

Ön kayıtlar Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışma yönetmeliği esas alınarak kesin kayıtlar ve yedekle liste belirlenerek sınıflar oluşturulur. Kesin kayıtlar ve yedek liste 13 Temmuz 2020 günü belediye web sitesinde ilan edilir.

KESİN KAYIT / 17-28 AĞUSTOS 2020

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından belirlenen kesin kayıtlar ve kayıt yenilemeler öğrencinin kabul edildiği kreşe istenilen evraklar ile başvurarak kaydını gerçekleştirir. Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılmasında kayıt yapılmaz.

EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAMA VE UYUM SÜRECİ (31 AĞUSTOS 2020)

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü olarak 31 Ağustos 2020 Pazartesi eğitim öğretim yılımıza başlayarak yeni kayıt öğrencilerimiz ile uyum sürecine başlayacağız.

Uyum sürecinde; öğrencimiz kurum psikoloğu, öğretmen ve aile ile yapılan tüm çalışmalar sonucu uyum gösterememesi ve davranış bozukluğu göstermesi, tuvalet eğitimini tamamlamamış olması, konuşma güçlüğü nedeniyle iletişim kurulamaması, zihinsel ve bedensel özel çocuk olması durumunda Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) kararı ile kaydı silinir.

SEYHAN BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ