Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Emlak Beyanı 1-Tapu Fotokopisi 15 Dakika
3-Şirketler İçin Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri
4-İntikaller İçin Veraset İlamı Sureti
5-Emlak Vergisi İle İlgili Muafiyetlerde Emekli, Hiçbir Geliri Olmayan, Özürlü, Gazi v.s. Olduklarını Sosyal Güvenlik kurumundan hizmet dökümü (e - devlet üzerinden alınan bilgiler geçerlidir.)
Çevre Temizlik ve İlan, Reklam Vergisi Beyanı 1-Numarataj Belgesi  10 Dakika
2-Maliye İşe Başlama Tutanağı
Hakediş ve Esnaf Ödemeleri 1-Vergi Borcu Yoktur Yazısı – Banka İban Numarası  2 Gün
2-SGK Borcu Yoktur Yazısı
Gelirden Red ve İadeler 1-İmza Sirküleri 1 Gün
2-Vekaletname (Firma Yetkilileri Haricindeki Kişilerden)
3-Kimlik Fotokopisi
4-Dilekçe
5-Banka Hesap Numarasını Bildirir Dilekçe – Tahsilat Makbuzu
Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1-Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Vekaletname, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Fotokopisi ve Kaşe  10 Dakika
2-Nakit Yatırılan Tahsilat Teminat Makbuzu Aslı
Sosyal Yardım Ödemeleri (Hane Halkı) 1-Dilekçe    1 Gün
2-Kimlik Fotokopisi 
3-Banka Hesap Numarası