Günümüzde bilginin çok hızlı olarak üretildiği ve güncelliğini kısa bir süre içerisinde yitirdiği bu yüzyılda; içinde bulunduğumuz bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı, etkin ve verimli olarak yapılmasını gerektirmektedir. Teknolojik ihtiyaçların karşılanması amacıyla iletişim ve bilgisayar ağları konusunda her geçen gün önemli gelişmeler ve yenilikler olmuştur. Kurumların gelecek hedef ve stratejik planlarını gerçekleştirebilmeleri için ‘bilgi’ dediğimiz değeri en verimli şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Müdürlüğümüz bu amaçla teknolojik tüm gelişmeleri ve yenilikleri takip eder; hizmet projelerine yazılım ve donanım destekleri vererek “Elektronik Belediyecilik” hedeflerine devam eder.

AĞ VE SİSTEM / TEKNİK DONANIM

• Bilgi İşlem Müdürlüğü ağ ve sistem alanında, kurum personellerine internet, e-posta ve paylaşım klasörü erişimlerinin verilmesi ve e-posta güvenliğinin sağlanması konusunda görevlidir. Belediyenin ağ altyapısının yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında ve mevcut ağ altyapısı alanında tüm kablolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görevli olup güvenlik duvarı ve içerik filtreleme işlemleri ile belediye bünyesinde "Güvenli İnternet" bağlantısı sağlanması konusunda etkin olarak çalışır.

• Kurumumuz bünyesindeki iç ve dış birimlerde kablosuz ağ erişimi politikasının yönetilmesi, kurum personeli ve misafir kullanıcılarımıza wifi hizmetinin (5651 yasa kapsamında) verilmesini sağlar.

• Kurum personel bilgisayarlarının kullanıcı ve yetkilendirme işlemleri ve bununla birlikte bilgisayarlarda antivirüs ve güncelleme çalışmaları yapılması ağ ve sistem ekibinin görevlerindendir.

• Gerçek ve sanal sunucuların performans takiplerinin sürekliliği ve yedekleme sistemlerinin kurulması, mevcut veri tabanı sunucusunun çalışmasında devamlılığın sağlanması ve yedekleme, erişim ve güvenlik yapılandırmalarının yapılması konusunda da görev ve yetkiye sahiptir.

• Bilgi İşlem Müdürlüğü, teknik - donanım çalışmaları kapsamında kullanıcıların, sistem üzerinden gelen donanım arıza ve ihtiyaç talepleri doğrultusunda değerlendirme yaparak çözüme kavuşturur. İhtiyaç dahilinde bilgisayarlar yenilenir veya bakım, onarım ve yedek parça temini yapılır. Başkanlık binası ile kuruma bağlı tüm dış hizmet lokasyonlarında personel bilgisayarları, yazıcı kurulumları, yazılımların yüklenmesi, network, telefon, wifi vb. hizmetlerin kullanıma hazır hale getirilmesi ve devreye alınması yine teknik ekibin görevlerindendir.

YAZILIM

Yazılım Geliştirme
Yazılım ekibi, belediye otomasyonu ile birlikte tüm müdürlüklerin hizmetlerinde talep edilen süreçler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım çalışmaları yürütür. Geliştirilmiş yazılımların bakım, güncelleme ve desteğinin sağlanması konusunda görevlidir.

Web
Birimlerimizin sunmuş olduğu hizmetlerin web sayfalarımızda yayınlanması süreçlerinde koordinasyon sağlayarak web site tasarımlarının hazırlanması, gerekli alt yapının oluşturulması ve hizmete sokulması, sorunlara çözümler üretilmesi, içerik girilmesi ve güncellenmesi konularında çalışma yürütür. İhtiyaç duyulan web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli yazılım ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, web sayfalarının güvenliği konularında gerekli testleri gerçekleştirmek ve güvenliğini sağlamak birimin görevleri arasındadır.

Mobil Uygulama
Vatandaşlarımızın hizmetlerimize kolay ulaşabilmeleri adına gelişen teknolojinin vazgeçilmez bir alanı olan mobil uygulamalarımızın güncellenerek yeni modüllerin eklenmesi ile var olan modüllerde güncellemelerin takibi ve ar-ge çalışmaları yapılır.

Belediye Otomasyonu
5393 Sayılı Belediye Kanununda yetki verilmiş tüm iş ve hizmetlerin yine bu hizmetlerin yürütülebilmesi için çıkarılmış kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin yapıldığı merkezi otomasyon sistemi ve veri deposudur. Belediye Otomasyonu kapsamında yürütülen çalışmalar şunlardır:

• YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) ygulamasının yazılım kurulumu, devreye alınması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve kullanıcı yetki-erişim sınırlarının belirlenmesi.
• Belediye Otomasyonunun her an faal ve yedekli olarak çalışmasının sağlanması.
• Yasaların emrettiği tüm hizmet ve gelir kalemlerine bağlı verilerin Belediye Otomasyonunda kayıt altına alınabilmesi için modüllerin oluşturulup güncellenmesi, raporlanabilmesi ve formatına uygun olarak tasarlanıp sisteme dâhil edilmesi.
• Güncel yasal düzenlemeler, genelgeler ve bildiriler doğrultusunda yazılım güncellemelerinin yapılması.

Belediyemizde kullanılmakta olan yazılım sistemlerinin kurulum, eğitim, teknik destek, talep değerlendirme konuları, içerik yönetimi, tasarımsal ve yazılımsal düzenlemeler, web sayfasının sorunsuz çalışmasını sağlamak ve güncellemek "Yazılım Ekibi" tarafından gerçekleştirilir.

İDARİ İŞLER

İdari İşler Ekibi, müdürlüğün resmi yazışma, personel izinleri, fatura ödeme gibi işlemlerinin takibini yapar. Bununla birlikte ihale ve satın alma işlemleri kapsamında ekip şu hizmetleri vermektedir:

• Müdürlükte analiz sonuçlarına göre olumlu görüş oluşturan donanım ve yazılım taleplerinin alımlarının gerçekleştirilmesi.
• Müdürlüğün dönemsel ya da yıllık bütçe takibinin yapılması.
• İhalesi yapılacak olan mal alımı ve hizmet alımlarının teknik şartnamelerinin hazırlanması.
• Taşınır mal işlemlerinin takibi ve teslim süreçlerinin yürütülmesi.
• Faaliyet raporlarının oluşturulması.
• Personel takip form ve izleme raporlarının oluşturulması.