Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren muhtarlık birimi, muhtarlardan gelen talep soru ve şikâyetlerin müdürle beraber direk muhatabı konumundadır. Muhtarlık işleri ile ilgili ihtiyaç duyulan altyapı ve malzemenin sağlanması, mahallenin ihtiyaçlarının muhtarlarımız üzerinden belediyeye ulaştırılması, belediye hizmetlerinin duyurulması, acil durumlarda kriz masası yönlendirmelerinin yapılması, mahalle ölçeğinde önemli etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için muhtara gerekli desteğin sağlanması işlerini yürütmektedir.