Müdürlüğümüz,

  • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yazılı emirleri üzerine dava açmak, açılmış davaları ve icra dosyalarını takip etmek ve sonuçlandırmak.
  • Belediyemize karşı açılan davaları takip etmek, gerekli cevapları vermek.
  • Müdürlüklere hukuki görüş vermek.
  • Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.