2

SIRA NO

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

İlama bağlı vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi

  1. Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Ödeme yapılacak banka adı ile Banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
  2. Mahkeme Kararı (Yasal olarak kesinleşme arandığı hallerde kesinleşmiş kararı)
  3. Ödeme Vekile yapılacak ise Vekaletname

Yasal süresi içinde

1

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair başvurular.

Dilekçe. (Ad, Soy ad, imza , Açık adres ve T.C kimlik numarası ve telefon numarasının yer aldığı dilekçe)

Yasal süresi içinde

3

“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ”kapsamında yapılan Bilgi Edinme Başvuruları

Başvuru Formu

Yasal süresi içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında bele istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Hukuk İşleri Müdürlüğü                  İkinci Müracaat Yeri: Hukuk İşleri müdürlüğü

İsim                        : Av.Şefika ÇALIŞKAN                                 İsim         : Av. Zafer BOZ

Unvan                   : Avukat                                                          Unvan     : Hukuk İşleri Müdürü

Adres                    : Seyhan İlçe Belediyesi                              Adres    : Seyhan İlçe Belediyesi                              

Telf                         : 0322- 432 74 74-1412                                  Telf        : 0322- 432 74 74 -1135