Eren Birkeser

Eren BİRKESER
1983 Adana doğumludur, Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunudur. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Bölümünde Yüksek Lisans’ nı tamamlamıştır.
2013 Yılında Mersin Üniversitesinde Teknoloji Transfer ofisinde Proje  Memuru olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 Yılının sonunda Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Memur olarak ataması yapılmıştır. 2020 Yılında Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak ataması yapılmış ve halen göreve devam etmektedir.

Eren BİRKESER
Tel : 0(322) 432 74 74 – 1119 
E-Posta : ebirkeser@seyhan.bel.tr