Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Hakkında

Müdürlüğümüz; ilçemizde yaşayan halkımızın her türlü faaliyetinden kaynaklanan olumsuz çevre unsurlarını yasal mevzuat ışığında,  tespit etme, önleme, plan ve projeleri yürütme amacıyla kurulmuş Seyhan Belediye Başkanlığı’na bağlı bir alt birimdir. Müdürlüğümüz, 05.05.2006 tarih ve 272 sayılı Belediye Meclisi kararı kurulmuş, kendisine verilen iş ve işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Müdürlüğümüzce, çevre ve gıda konularında rutin/şikayete istinaden denetim faaliyetleri, çevre ve gıda eğitimi faaliyetleri ve atık yönetimi ile ilgili iş ve işlemler yürütülmektedir.  

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

  •  Evrak Kayıt Birimi
  •  Çevre Denetim Hizmetleri Birimi
  •  Gıda Kontrol Hizmetleri Birimi
  •  Atık Yönetimi Birimi

Dökümanlar