.: Seyhan Belediyesi :.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Çevre Denetim

Çevre Denetim

Çevre Denetim Hizmetleri Birimi, İlçemiz genelindeki faaliyetlerden kaynaklanan her türlü çevre kirliliğini belirlemek ve bu sorunları en aza indirerek gerekli çalışmaları yapmak için oluşturulmuş bir alt birimdir. 

Çevre Birimimiz, Müdürlüğümüze ulaşan gürültü, baca ve çevre ile ilgili şikâyetleri en kısa süre içerisinde değerlendirerek sorunun çözümüne odaklı çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır.

Gürültü Yetki Devri Kapsamında Yapılan İşlemler

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 29.06.2006 tarih ve 7512 sayılı yazısı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Ölçme, İzleme, Denetleme ve Müeyyide Uygulama yetkilerini Seyhan İlçesi sınırları içerisinde Belediyemize devretmiştir. 

Müdürlüğümüze ulaşan gürültü ile ilgili şikâyetler değerlendirilmekte, durum tespiti yapılarak işyerlerine alabilecekleri önlemler ile ilgili bilgi verilmektedir. Sonrasında işletmelerin almış oldukları önlemler kontrol edilmekte olup şikâyet konusu gürültüye karşı tedbir almayan işyerlerinde ölçüm yapılarak ilgili mevzuat gereği ve Belediyemizin almış olduğu yetki devri kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır. 

Canlı Müzik İzinleri verilmesi ve denetimleri

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında müzik yayın izni verme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne devredilmiştir. Müzik yayın izin belgesi alarak faaliyetini sürdüren işletmelerin denetimi 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tarafımızca yapılmaktadır.

Çevre hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme işleri

Müdürlüğümüz bünyesinde Okullarda çevre eğitimleri, Dünya çevre günü kapsamında yapılan çalışmalar, Çevre bilincini artırmaya yönelik yapılan yarışma ve kampanyalar yapılmaktadır.