.: Seyhan Belediyesi :.

Basın ve Yayın Müdürlüğü

Hakkında

Müdürlüğümüz; belediyenin yayın politikalarını tespit etmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayınlar hazırlamak, basımını sağlamak, belediyenin yazılı ve görsel medya ile ilişkilerini düzenlemekle; reklam çalışmaları, açık hava reklamları, afiş, broşür vs. hazırlamakla/hazırlatmakla görevlidir.

Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar, yürüttüğü projeler ve gelecekte planladığı hizmetler; görsel materyallerle desteklenmekte ve sunumlar eşliğinde düzenlenen basın toplantılarıyla halka duyurulmakta böylelikle halkımızın belediyemiz hizmetlerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Belediye Başkanlığımız ve bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen hizmet veya faaliyetler Müdürlüğümüz Basın Yayın Birimi tarafından haber yapılmakta ve bu etkinlikler fotoğraf desteği ile birlikte Belediyemizin internet sitesi ve Basın Yayın kuruluşları ile ilgili ajanslara hızlı bir şekilde iletilmekte ve kamuoyunun belediyemizce yapılan faaliyetler hususunda etkin olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Basın Yayın Birimimiz Belediye Başkanımızın il içi ve il dışında katıldığı tüm resmi toplantılarını takip etmekte ve ilgili video kaydı ve fotoğraflar düzenli olarak arşivlemektedir.

Müdür : Volkan BALLIKLIOĞLU

Telefon : 0 (322) 4327474 – 1375

Eposta : vballiklioglu@seyhan.bel.tr

Dökümanlar

pdf

Hizmet Standartlari.pdf

PDF (437310 bytes)