.: Seyhan Belediyesi :.

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

Halk Kart

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği muhtaç vatandaşlara el uzatmayı kendisine vazife bilen belediyemiz, 2017 yılında  “Seyhan Halk Kart” adıyla Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan  ön ödemeli sosyal kart  projesini hayata geçirerek örnek bir tutum sergilemiştir.

Temelinde ihtiyaç sahibi müraacat edenlere yönelik bir uygulama olan Seyhan Halk Kart aynı zaman da küçük esnafı kalkındırmayı da amaç etmektedir. Uygunluk durumunda müracaatçıya her ayın 1 i ve 5 i arasında yapılan bakiye yüklemesi sonucunda kurumla anlaşmalı çeşitli marketlerde harcama yapma hakkı tanınmaktadır. Böylelikle hem muhtaç vatandaşlara sosyal destek imkânı hem de esnafa önemli ölçüde gelir imkânı sağlanmıştır.

Seyhan sınırları içerisinde bulunan, tarafımıza online ya da şahsi olarak başvuruda bulunan ve gerek sistem üzerinden gerekse sosyolog, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonel saha ekibinin gözlemleriyle yapılan incelemeler ile ardından toplanan sosyal yardım değerlendirme kurulu “İlgili Başkan Yardımcısı, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Hukuk Müdürü, Sağlık Müdürü, Zabıta Müdürü” tarafından verilen onay sonucunda yardım yapılması uygun bulunan müracaatçılara yıl bazında (olağanüstü durumlar hariç) 12 ay boyunca anlaşmalı marketlerde harcanmak üzere ön ödemeli Seyhan Halk Kart kullanım hakkı sağlanmaktadır.

Galeri