Nüfus Yapısı

Kentin ilk kuruluş bölgesi olan bugünkü Seyhan İlçesi Adana Büyükşehrinin dört ilçesinin nüfus bakımından en büyük olanıdır. Adrese dayalı nüfus sayımına göre 793.480 toplam nüfus sayısına sahiptir. 384 km² yüzölçümü ile Seyhan 2066 kişi/km² nüfus yoğunluğuyla Adana İli'nin en yoğun ilçesini oluşturmaktadır. İlçe nüfusunda kadın-erkek oranı (Kadın: 399.608, Erkek: 393.872) birbirine denk sayılabilir.

1950 den sonra kentin hızla sanayileşmesi, ovalık alanda baraj ve sulama kanallarıyla sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın özelliklede yüksek nitelikli pamuk tarımının yapılması hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı özellikle konut sorunu ve gecekondulaşmayı artırmışsa da son yıllarda ilçenin kuzey kesimlerinde yürütülen ‘Kuzey Adana' uydu kent projesiyle planlı kentleşme gelişmektedir.

İlçemiz 2017 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri sıralamasında altıncı sıradadır. Ortalama nüfus artış hızı % 0,35 (binde otuzbeş)’tir. İlçemiz Adana’nın merkezi konumunda olması sebebi ile birçok resmi kurum ve işyeri İlçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle hizmet verilen vatandaş sayısı 1.000.000’un üzerindedir.