SEYHAN BELEDİYESİ 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SINAV DUYURUSU

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda Ek-1'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür.

Belediye personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılacak olan adayların kayıtları; Anadolu Üniversitesine 01-18.07.2022 tarihleri arasında internet üzerinden başvuru yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Adayların sınav başvuruları Anadolu Üniversitesinin “Sınav Hizmetleri” web sitesi “sinavbasvuru.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden yaparak takip edilecektir.

Sınav İlanı

EK-1 İlan Edilen Münhal Kadrolar

EK-2 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Usul ve Esaslarına İlişkin Yazı

EK-3 Sınav Takvimi

EK-4 Görevde Yükselme Dilekçe

EK-5 Unvan Değişikliği Dilekçe

EK-6 Görevde Yükselme Sınav Konuları

EK-7 Unvan Değişikliği Sınav Konuları

EK-8 Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formu