.: Seyhan Belediyesi :.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Seyhan İlçe Belediyesi olarak kişisel verilerinizi önemsiyoruz. 
Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Veri sorumlusu SEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.

Veri Kategorisi : 03-LOKASYON
Veri Tipi : KONUM BİLGİLERİ
                              
Veri Kategorisi : 08-İŞLEM GÜVENLİĞİ
Veri Tipi :  IP

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen şekiller ve hukuki sebeplerle toplanabilmektedir.

Veri Toplama Metotları: 

DİJİTAL (YAZILIM, E-POSTA, EXCEL VB.)

Hukuki Sebepler:

6698 SAYILI KANUN M.5/2-E (BİR HAKKIN TESİSİ, KULLANILMASI VEYA KORUNMASI İÇİN ZORUNLU OLMASI)
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.

Veri İşleme Amaçları:

BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
DİĞER-BELEDİYECİLİK HİZMETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK

Veri Kaynağı : MOBİL UYGULAMA
Dijital Saklama Süresi : DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 2 YIL)    
Fiziksel Saklama Süresi : -

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Veri Kaynağı : MOBİL UYGULAMA
Paylaşma Amacı : YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ
Paylaşılan Taraf : YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
Paylaşma Metodu : HARİCİ MEDYA ( USB, HDD, DVD VB.)

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili
Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak, işlemin veri sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu veri sorumlusunun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
Yazılı ve imzalı olarak
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
Web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru linkiyle
Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre veri sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e -posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İletişim Bilgileri: SEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
KEP Mail Adresi: seyhanbelediyesi@hs01.kep.tr
E- Mail Adresi: kvkk@seyhan.bel.tr
Adres: SEYHAN, TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO:57, 01068 SEYHAN/ADANA

Kullanım Koşulları

Sayın ziyaretçimiz, lütfen mobil uygulamamızı ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Mobil uygulamamıza erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen erişiminizi sonlandırınız. Erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, bu metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.
SEYHAN BELEDİYESİ MOBİL UYGULAMASI, SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra UYGULAMA olarak anılacaktır. İşbu uygulamaya ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ’ne aittir ve uygulama üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Hizmet Kapsamı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, UYGULAMA’da yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

SEYHAN BELEDİYESİ MOBİL UYGULAMASI bir SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ tescilli markasıdır.
Uygulamada yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır) SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın uygulama içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

• Kullanıcıların tamamı, UYGULAMA’yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. UYGULAMA dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
• UYGULAMA’da mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, uygulama içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
• UYGULAMA’da üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. UYGULAMA, işlevsellik yalnızca bu 3. taraflara ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
• UYGULAMA’yı virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
• UYGULAMA’da sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. UYGULAMA’ya veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

UYGULAMA  üzerinden verilen hizmetlerin satın alınması hiçbir şekilde kanun, mevzuat ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan sorumlulukların yerine getirilmiş olduğu şeklinde yorumlanamaz.
UYGULAMA ziyaretçisi, faaliyet gösterdiği iştigal konusuna ilişkin yasalar, mevzuatlar, genelgeler vb. yayınların yerine getirilmesinin yegâne sorumlusudur. UYGULAMA’da yer alan yazı, belge, doküman ve yönergeler bilgilendirme amaçlı olup, SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ilgili içeriğin doğruluğunu ve geçerliliğini garanti altına almamaktadır.
Uygulama içerisinde yer alan içeriğin kullanımı ziyaretçinin sorumluluğunda olup, kullanımından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ sorumlu tutulamaz.
UYGULAMA içeriğinde yapılan tüm tanımlamalar, öneriler, excel tablolar, çalışmalar, çözüm metotları danışmanların görüş, öneri ve deneyimlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda bu yazılım içerisinden alınan örnekler ile yapılacak tüm çalışmaların, yapınıza göre değişiklikler gösterebileceği bilinmelidir.
UYGULAMA’nın kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.
Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çerez Politikası

SEYHAN BELEDİYESİ (“Belediye”) olarak sahip olduğumuz bilişim ara yüzlerinde ziyaretçilerimize/kullanıcılarımıza/üyelerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”), uygulamamızın kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Belediye olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu Politika’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel politika ve aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 
İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

• Reşit Olmayanlar
18 yaşın altındaysanız uygulamayı ebeveynlerinizin refakati altında kullanmanız gerekmektedir.  Uygulamayı içerisinde bulunan formların (Yarışma başvuruları vb.) doldurulması işlemlerini de ebeveynlerinizin refakatinde yapmanız gerekmektedir.
  
• Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, uygulama tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada uygulama gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınızla bilişim ara yüzlerimizi daha rahat kullanabileceksiniz. Uygulamayı tekrar kullandığınızda bu verileriniz hatırlanacaktır.
 
Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları

• Uygulamanın daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulmasıdır.
• Belediye’nin, sizin uygulamayı tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanmasıdır.
• Belediye’nin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.    

3. Çerez Türleri Nedir?

3.1. Sürelerine Göre Çerezler 

3.1.1. Oturum Çerezleri
 
Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı uygulamayı kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.
 
3.1.2. Kalıcı Çerezler
 
Uygulama kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir uygulamayı her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar. Örneğin reklam verenler bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilirler. Ayrıca, kullanıcıların uygulamadaki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler. 

3.2. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

3.2.1. Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)
 
Bu çerezler uygulamanın çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerezler türleri olarak değerlendirilebilirler. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, uygulamanın bazı bölümleri çalışmayacak olup bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmamalıdırlar. 

3.2.2. İşlevsel Çerezler:
 
Uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. İlgili kişinin bir bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinin aşikâr olmadığı durumlarda açık rızaya dayanılması gerekecektir.
 
3.2.3. Performans- Analitik Çerezler:
 
Uygulama kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, uygulamanın iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Uygulama sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. 

3.2.4. Reklam/Pazarlama Çerezleri:
 
Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profilleme yapılması, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

3.3. Taraflarına Göre Çerezler
 
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, uygulamaya yerleştirilen çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

4. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Uygulamamızda herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.