Duyurular

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 189 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 24.11.2022-23.12.2022 tarihleri arasında ilan edilen planın askı süresi içerisinde kabul edilen 2 adet itirazına yönelik Seyhan Belediye Meclisi’nin 02.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı alınmış olup, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2023 tarih ve 152 sayılı kararı alınarak tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

21.11.2023

Zabıta Memuru Alım Sınavı başvuru form ve dilekçeleri eklenmiştir. Adayların; form ve dilekçeleri elektronik ortamda doldurup, imzalı çıktıları ile birlikte 27 Kasım 2023 - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

20.11.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi (122 Nolu 1. Etap) 944 Ada 13, 134, 135, 138, 139, 140, 945 Ada 4, 5, 6, 94, 95, 96, 959 Ada 1, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 2193 Ada 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereği imar uygulaması işine ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 31/08/2023 tarih ve 754 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.11.2023 tarih ve 7461 sayılı kararı ile kabul edilerek 15.11.2023 tarihinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda 1 ay (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama 1 (Bir) aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.İlgilere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

15.11.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 188 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 24.11.2022-23.12.2022 tarihleri arasında ilan edilen planın askı süresi içerisinde kabul edilen 1 adet itirazına yönelik Seyhan Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı alınmış olup, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih ve 140 sayılı kararı alınarak tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen otogar alanına yönelik “yerleşik konut alanı( Taks:0.40, E:1.01 Yençok:41.00 m), resmi kurum alanı(Büyükşehir Belediyesi Yol Şantiyesi ve İdari Bina)(E:0.50 Yençok:7.50 m,), park alanı ve akaryakıt ve servis istasyonu (E:0.50, Yençok:7.50 m)” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2023 tarih ve 145 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi,Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde yaklaşık 150 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2021 tarih, 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 22.12.2021-20.01.2022 tarihleri arasında 30(otuz) gün süreliğine askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde 10 adet itiraz başvurusu yapılmış, itiraz başvurularından 1 adet itiraz kabul edilmiş, İtiraza yönelik Seyhan Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih, 19 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin11.10.2022 tarih, 224 sayılı kararı ile alınmıştır. Kabul edilen itiraz, 01.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında 30(otuz) gün süreliğine askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde 1 adet itiraz başvurusu yapılmış, itiraza yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi 03.03.2023 tarih, 25 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2023 tarih,153 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

02.11.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşilyurt, Sümer ve Yenibaraj Mahalleleri yakalşık 327 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2023 tarih ve 141 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Tadilen onaylanan Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

26.10.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Havuzlubahçe, Bey, Dağlıoğlu ve Akkapı Mahalleleri yaklaşık 413 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2023 tarih ve 92 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

25.10.2023

Adana ili Seyhan ilçesi Sümer ( Kurtuluş) Mahallesi (103 nolu bölge), 827 Ada 7, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 225, 226, 227, 228, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 273, 274, 323, 324, 559, 560, 570, 571, 572, 573, 574, 575 parseller, 845 Ada 15, 25, 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 108, 199, 200 parseller, 1251 Ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 19, 20 parseller, 1280 Ada 1, 2, 4, 5, 6 parseller, 1281 Ada 1, 2, 5, 6, 7 parseller, 1282 Ada 1, 2, 3 parseller, 1283 Ada 8, 12 parseller, 1462 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 1559 ada 3 parsel, 1624 Ada 53 parsel, 1850 ada 301 parsel, 1853 Ada 15, 17, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239, 240, 241, 242, 250, 253, 258, 278, 294, 296, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 498, 501, 550, 558, 559, 560, 561, 565, 566 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1 fıkrasının d bendi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 21/06/2023 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1. fıkrasının d bendi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesine ait düzenleme sınırı, ayırma çapı ve ihdas beyannameleri, parselasyon planı ile açıklama raporu, parselasyon tutanağı, dağıtım cetvelleri ve tescil sayfaları Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir. İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

17.10.2023

Adana ili Seyhan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

19.11.2023
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 6 adet işyeri, kat irtifakı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

19.10.2023
Duyurunun Detayı

Yetki ve Sorumluluğu Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca kira ihalesi yapılacaktır.

07.09.2023
Duyurunun Detayı

Metruk Yapı Listesi

11.09.2023
Duyurunun Detayı

İlimiz, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namıkkemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 51 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih, 54 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Onur, Uçak Mahalleleri yaklaşık 203 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 50 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, Tellidere,Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleleri yaklaşık 275 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih, 52 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahalleleri yaklaşık 446 hektar alanda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih, 53 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

31.08.2023

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Dikey Elektromekanik Döner Katlı Otopark Sistemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

28.07.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa, Namıkkemal Mahallelerinde 275 ha alanın 2. Etabına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih, 288 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 54017-54019-54023-54025 nolu sokaklara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi, 702 ada 209 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarih ve 34 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

İlimiz, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 489 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2023 tarih, 24 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

28.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa ve Yenimahalle sınırlarında 80 hektar alanın, Öğretmenler Bulvarı batısında kalan 50 hektarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2023 tarih ve 49 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

20.07.2023

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi, 11821 ile 11826 ad arasında kalan saha ve civarına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

18.07.2023

Şakirpaşa Trafo Askı İlanı

17.07.2023
Duyurunun Detayı

Metruk Yapı Listesi

14.07.2023
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahalleleri yaklaşık 203 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2022 tarih ve 289 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

10.07.2023

Aşağıda ada ve parsel bilgileri listelenen İlçemiz Şakirpaşa Mahallesi 42002 Sokak, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Şakirpaşa Caddesi arasında kalan bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddeleri gereği parselasyon işlemi yapılmıştır.

14.06.2023
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 1 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır. Yine Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet depo 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 3 yıllığına Kiralanacaktır.

20.06.2023
Duyurunun Detayı