.: Seyhan Belediyesi :.

Etik Komisyonu

13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 29’uncu maddesi uyarınca, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda  arşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek hususunda “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” ile işbirliği içinde çalışmak ve iki yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye Başkan Yardımcısı Av. Rukiye ÇİNKILIÇ, Hukuk İşleri  Müdürü Av. Zafer BOZ ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Kadir SOYLU’nun Belediyemiz Etik Komisyonu olarak görev yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Belediye Başkanı