.: Seyhan Belediyesi :.

Arabuluculuk Komisyonu

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden; Belediyeler, bağlı idareler ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait ortaklıklar tarafından arabuluculuk komisyonunun oluşturulması gerekmekte olup, 6325 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinin 8’inci fıkrasına göre, söz konusu komisyonun üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşturulması gerekmektedir. 

6325 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinin 8’inci fıkrasına göre, hukuk uyuşmazlıklarında Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediyemiz Arabuluculuk Komisyonunun aşağıda Adı Soyadı ve unvanları gösterilen personelden oluşması ve Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işlerinin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Gereğini rica ederim.

Belediye Başkanı

Asil Üyeler

Av. Berfin Necmiye COŞKUNTUNCEL (Hukuk İşleri Müdürlüğü)

Sevinç ÇAKIR (İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

Aysun BAYSAL (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Yedek Üyeler

Av. Seda KOÇ (Hukuk İşleri Müdürlüğü)

Mehmet GÖNÜL (İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

Seçil MENGÜ (Mali Hizmetler Müdürlüğü)