.: Seyhan Belediyesi :.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Hizmetleri

  • Afet ve acil durumlara karşı can ve mal kaybının en aza indirilmesi için koruyucu tedbirleri almak ve kurtarıcı faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Belediye hizmet binaların yangından korunması için Yangın Yönetmeliğine göre gerekli önlemleri almak, yangın malzemeleri ve uyarıcı levhaların yerlerini tespit ederek sürekli hazır bulunmalarını sağlamak,
  • Sivil savunma hizmetlerini yürütmek,
  • Sabotajlara karşı koruma planlarını hazırlamak,
  • Afet, acil durum görev ve hizmetleri ile ilgili konular hakkında Belediye Personeli ve Mahalli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Yerel, Ulusal ve Uluslararası çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile irtibat ve işbirliğinde bulunmak,
  • Mahalli Mülki İdare Amirlikleri ile bağlı veya denetlemelerine tabi bulundukları üst makamlardan gönderilen afet ve acil durum ile ilgili emir, talimat ve direktiflerin yerine getirilmesini sağlamak,
  • Afet, acil durum tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarını temin etmek, mevcut olanların bakımlarının yapılmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak,
  • Afet ve acil durum mevzuat, yayın ve emirlerini sürekli olarak izlemek, incelemek ve bunların Belediye’de uygulanması için gerekli faaliyetleri yerine getirmek.
  • Bünyesinde bulundurduğu Arama Ve Kurtarma Ekibi ile Valilik koordinatörlüğünde yapılan çalışmalara katılmak,
  • Afet ve acil durumlara hazırlıklı olabilmek adına Afet Farkındalık eğitimleri ile bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Galeri