.: Seyhan Belediyesi :.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Akaryakıt İstasyonu Birimi

  • Belediye hizmet araçlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtı temin etmek, akaryakıt istasyonunda depolamak,
  • Akaryakıt otomasyon sistemini işletmek,
  • Akaryakıtın belediye hizmet araçlarına güvenli bir şekilde dağıtımını sağlamak,
  • Akaryakıt ambar giriş ve çıkış evraklarını arşivlemek ve müdürlüğün evrak kayıt birimine ulaştırmak,
  • Akaryakıt istasyonunda gerekli iş sağlığı ve güvenliği ile yangında korunma tedbirlerini almak veya aldırmak,

Galeri