.: Seyhan Belediyesi :.

Fen İşleri Müdürlüğü

Hakkında

Etüt Proje Hizmetlerimiz: Belediyemizce gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin etütlerinin yapılması, bu işlerin projelendirilmesi maliyet ve yapım aşamalarının araştırılmasına yönelik hizmetlerimizdir.

Yapım İşlerine Yönelik Hizmetlerimiz: Belediyemiz mücavir alanda yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere kültür merkezi, taziye evi, muhtarlık binaları, meydan düzenlemesi vb. alanların yapımı sağlamak üzere sunulan hizmetlerimizdir.

Asfalt Üretim Hizmetimiz: Müdürlüğümüz Belediyemiz mücavir alanında bulunan yolların yapılması bakım ve onarımında kullanılmak üzere asfalt üretimdir.

Yol – Kaldırım Yapım ve Bakım İşleri: Belediyemiz sınırları içerisindeki, imar planlarında belirtilen sorumluluk alanımızdaki tüm yol ve kaldırım çalışmalarını yürütmek, asfalt kaplama yapım, bakım ve onarımını yapmak, daha önceden yapılmış ve trafiğe açılmış olan kilitli parke yolların bakım ve onarımını yapmak vb. hizmetlerimizdir.

Kazı Denetim ve Ruhsat İşlemleri: Belediye sınırları dâhilinde yol ve kaldırımlarda kazı yapmak isteyen resmi ve özel kurumların ve kişilerin kazı taleplerinin değerlendirilmesi, izin verilmesi ve kontrol edilmesi hizmetleri.

Yeni Sokak Açılması: İmar düzenlenmesi tamamlanmış olup da fiziki olarak trafiğe açılmamış olan yolların tespitini yaparak ilgili diğer kurumlarca kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetleri tamamlandıktan sonra açmak veya açtırmak.

Dökümanlar

pdf

Hizmet Standartlari.pdf

PDF (456398 bytes)
pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (3396085 bytes)