.: Seyhan Belediyesi :.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hakkında

Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevi; Belediye Tüzel Kişiliğini Adli-İdari Mahkemelerde, icra dairelerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil etmek; Belediyenin hak ve menfaatlerini koruyucu, uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri süresinde almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda görüş vermek, anlaşma, protokol, şartname ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına katkıda bulunmak ve yardımcı olmaktır.

Bu kapsamda, yargı mercilerinde dava açılması veya açılacak davalarda sav, savunma hazırlama amacıyla ilgili müdürlükten bilgi ve belgeler celp edilmekte, dilekçeler hazırlanıp duruşma ve keşiflerde hazır olunmaktadır.

Başkanlık makamının ve Seyhan Belediye Başkanlığı bünyesindeki tüm müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu konularda sözlü veya yazılı mütalaalar vererek, idarenin hukuki ve idari konulardaki hizmet kalitesinin artmasına katkı sunulmaktadır.

Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve KİK kararları ile Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat değişikliklerini ve mesleki dergileri takip edip, hukuksal yönden kurumun fayda ya da zarar görebileceği konular önceden tespit edilerek, Belediyenin ilgili birimleri uyarılmaktadır.

Belediyemiz Arabuluculuk Komisyonu’nda Belediyemizi temsilen görevli avukatlar ile görüşmelere katılmak ve komisyonun sekreterya işlemlerini yürütmek de müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

Müdür: Zafer BOZ

Tel : 0 (322) 4327474 - 1135

Eposta : zboz@seyhan.bel.tr

Dökümanlar

pdf

Hizmet Standartlari.pdf

PDF (443935 bytes)
pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (428993 bytes)