.: Seyhan Belediyesi :.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hakkında

 • Belediye hizmet araçlarının temini, sevk ve idaresi sağlamak, kamu yararına olan dernek, vakıf vb. otobüs ve minibüs desteği sunmak,
 • Belediye hizmet binalarının her türlü bakım onarım ve işletmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta olan ısıtma, soğutma, İletişim (telsiz, telefon, ses sistemleri vb.),jeneratör, aydınlatma, sıhhi tesisat ile ilgili araç ve gereçlerin teminini, bakım ve onarımlarını sağlamak,
 • Belediyenin elektrik, su, telefon ve diğer iletişim giderlerini karşılamak,
 • Belediye hizmet binalarının temizlik hizmetlerini yürütmek,
 • Belediye personelinin ve Belediye’ye ait tesis, bina ve teçhizatlarının 5188 sayılı yasa gereği güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli hizmet faaliyetlerini yürütmek,
 •  Afet ve acil durumlara karşı can ve mal kaybının en aza indirilmesi için koruyucu tedbirleri almak ve kurtarıcı faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Belediye hizmet binalarının yangından korunması için Yangın Yönetmeliğine göre gerekli önlemleri almak, yangın malzemeleri ve uyarıcı levhaların yerlerini tespit ederek sürekli hazır bulunmalarını sağlamak,
 • Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek,
 • Belediye tarafından sunulan taziye hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediye hizmet araçlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtı temin etmek, akaryakıt istasyonunda depolamak ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediyeye ait olan akaryakıt istasyonunun işletmesini sağlamak,
 • Akaryakıt istasyonunda gerekli iş sağlığı ve güvenliği ile yangında korunma tedbirlerini almak veya aldırmak,
 • Akaryakıt istasyonlarının işletilmesi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koşulları sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
 • İlimize Yükseköğrenim ve Yüksek Lisans eğitimi almaya gelen öğrencilere yurt imkânı sağlamak,
 • Belediyemizin personelleri, Dış belediyeler, Özel sektördeki firmalar ve amatör spor kulüplerinin tekstil ve giyim ihtiyacını karşılamak üzere ücret tarifesi çerçevesinde dikimevi olarak hizmet vermek,
 • Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür : Yusuf ŞAHİN

Tel : 0 (322) 4327474 –1200

E-posta : ysahin@seyhan.bel.tr

Dökümanlar

pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (387494 bytes)