.: Seyhan Belediyesi :.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hakkında

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

 1. Evrak Kayıt Birimi
 2. Etüt ve Proje Birimi
 3. Planlama ve Koordinasyon Birimi
 4. Park Bakım Hizmetleri Birimi
 5. Atölye Hizmetleri Birimi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Görevleri

 • İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Aktif yeşil alanların artırılması için yer ve alan tespiti yapmak, bunun için ilgili müdürlüklerden bilgi almak,
 • Dinlenme parkı, çocuk parkı, spor tesisi ve her türlü park v.b. yapımı için projeler, ihale dosyaları ve keşifler hazırlamak,
 • Projelerin çiziminden uygulamasına kadar gerekli her türlü detay, teknik şartname ve keşif dosyalarını hazırlamak ve yapılan uygulamaları yerinde kontrol etmek, şartnameye uygunluğunu denetlemek,
 • Çocuk parkı ve spor tesisi bulunmayan mahallelerin tespitini ve yapılamama nedenlerini araştırmak ve buralara hizmet götürmek,
 • Mevcut yeşil alanların, tuvaletlerin ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak,
 • Yeni yapılan parklarda ve mevcut parklarda kullanılmak üzere bitkisel materyal (Ağaç, çalı, mevsimlik ve çim vb. türler) temin etmek, uygulama alanlarına dikimini yaptırarak, çimlendirme çalışması yapmak,
 • Ara sokaklarda ve kaldırımlarda ağaçlandırmak üzere bırakılan boşluklara bölgeye uygun fidanlar, özellikle turunç fidanı dikmek,
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Parklarda zirai ilaçlama ve gübreleme uygulaması yapmak,
 • Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • İlçe sınırları dâhilindeki remi kurumlardaki (okul, hastane vb.) ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,
 • İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 • Belediye için gerekli atölyeleri kurmak, yeni atölyeleri işletmek, alet ve ekipmanlarını temin etmek,
 • Yenilikçi yeşil alan uygulamalarını araştırıp geliştirmek, özgün temalı park uygulamaları yapmak, yaptırmak,
 • Oyun Sokakları,  Spor ve Oyun Alanı düzenlemeleri gibi rekreasyon uygulamaları yapmak, yaptırmak.

Müdür: Hakan YILDIRIM

Telefon: 0 (322) 421 35 25, 0 (322) 421 27 72

Eposta: h.yildirim@seyhan.bel.tr

Dökümanlar

pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (324741 bytes)