.: Seyhan Belediyesi :.

Spor İşleri Müdürlüğü

Hakkında

Spor İşleri Müdürlüğü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir;

-İlçe halkına spor yapma imkanları sağlar

-Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütür.
-Amatör kulüplerine ayni ve nakdî yardım yaparak ve gerekli desteği sağlamak, Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek,
- Sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenler.

-Yaz-kış spor okullarını düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlar.

-Özel gün ve haftalarda Başkanlık Oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenler

 -Belediyemiz Spor saha ve tesislerinin onarımı, bakım ve işletilmesini sağlamak, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenler.

-Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapar ve bu talepleri Başkanlık makamına sunar.

-Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini alır ve Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine eder

-Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlar.

-Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür : Ebru TELKIRAN

Tel: 0 (322) 4327474 - 1375

E-posta: etelkiran@seyhan.bel.tr

Dökümanlar