.: Seyhan Belediyesi :.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Hakkında

Müdürlüğümüz; İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Yenilenebilir Enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü arttırmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş Seyhan Belediye Başkanlığı’na bağlı bir alt birimdir. Müdürlüğümüz, 05.07.2022 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş, kendisine verilen iş ve işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Müdürlüğümüzce;

İlçe genelinde tüm Atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütmek, Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak devamlılığını sağlamak, Belediyeye ait Kompost Üretim Tesisinin işletmesini sağlamak, iklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında enerji politikalarının koordinasyonunu sağlamak, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir İlçe Belediyelerine verilen yükümlülükleri yerine getirmek, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak/yaptırmak; yapılan projelere katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan halkımızın her türlü faaliyetinden kaynaklanan olumsuz çevre unsurlarını yasal mevzuat ışığında tespit etme, önleme, çevre ve gıda konularında rutin/şikâyete istinaden denetim faaliyetleri, çevre ve gıda eğitimi faaliyetleri gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

  • Evrak Kayıt Birimi
  • İklim Değişikliği Birimi
  • Sıfır Atık Yönetimi Birimi
  • Sürdürülebilirlik ve Enerji Birimi
  • Çevre ve Gıda Denetim Birimi
  • Eğitim ve Bilinçlendirme Birimi

Müdür: Dr. Zeki BOZKURT

Tel : 0 (322) 4327474 - 1289

Eposta : zbozkurt@seyhan.bel.tr

Dökümanlar