.: Seyhan Belediyesi :.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Lavanta Hijyen Ödülü

İyi hijyen uygulamalarını vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunmak maksadı ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve kurumumuza müracaat eden gıda İşletmelerimizde Lavanta Hijyen Ödülü Projesini Seyhan Belediyesi olarak başlatmış bulunmaktayız.

Çevre ve halk sağlığı açısından gıda sektöründeki işletmeler denetlenip uygunsuz işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmak üzere işlemler yürütülürken bir yandan da bu sektörde hizmet eden ve tarafımızca ortaya koyulan şartları yerine getiren işletmeler de ödüllendirilmektedir.

Bu noktadan hareketle uzman kadromuzda bulunan gıda ve çevre mühendislerimizce çerçevesi belirtilen şartları sağlayan gıda işletmelerinin motivasyonlarının ve hijyen bilinçlerinin arttırılması, aynı sektörde bulunan diğer işletmelerden olumlu yönde ayrılmaları hedeflenir iken son kullanıcı durumunda bulunan vatandaşlarımızın ise güvenle ihtiyaçlarını gidereceği ortamları hazırlamak ve son olarak Belediyemiz açısından örnek işletme sayısını artırarak yaygınlaştırmak ilçemiz sınırları içerisindeki gıda işletmelerinde üretim ve tüketim proseslerini net bir biçimde ortaya koyarak gıda güvenirliğinin sağlanması ile çevre bölgelere rol model olmak gaye edinilmiştir.

Yukarıda ortaya koyulan hedefler kapsamında Lavanta Hijyen Ödülü Projesini başlatmış bulunmaktayız. Projemiz ilk etapta Belediyemize müracaat eden gıda işletmeleri üzerinden yürütülecek olup ilerleyen dönemlerde müracaata gerek kalmaksızın yürütülecektir.

Projemize katılım gösteren gıda işletmeleri, tarafımızdan belirlenen fenni ve sıhhi şartları eksiksiz yerine getirmelerinin ardından Lavanta Hijyen Ödülü’nü almaya hak kazanacaktır. Bu işletmeler belirli aralıklarla habersiz denetlenecek ve süreç başında belirlenen şartlarda olumsuz yönde bir değişiklik olması durumunda olumsuzluğun ortadan kalkması için en fazla 10 gün süre verilecek, olumsuzlukların ortadan kalkmaması halinde Lavanta Hijyen Ödülü geri alınacaktır.

Proje hijyen ve üretim kriterlerini destekleyici nitelikte olup dolayısıyla Lavanta Hijyen Ödülü sahibi işletmeler, kendi sektörlerindeki asgari hijyen şartlarından fazlasına sahip olarak üretimini sürdürenler olacaktır.

Bu sayede Lavanta Hijyen Ödülü ile ileri hijyen teknolojilerine geçiş yapan işletmeler ödüllendirilmekte, diğer işletmelerin ileri hijyenik koşullarda üretime özendirilmesi hedeflenmektedir.

Seyhan İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu projede gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan yerler; Gıda Güvenliği, Personel Hijyeni, Alet Ekipman Hijyeni, İşyeri Hijyeni, Taşıma, Eğitim ve Belgeler, Çevre vb. çeşitli başlıklarda uzman personellerimizce değerlendirmelerden geçerek bu işletmelerde yapı, ekipman, donanım, tuvalet, lavabo, güvenlik ve temizlik kriterlerinin iyileştirilmesi, araç, gereç, personel hijyeninin ve çalışan bilinç düzeyinin yükseltilerek yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.